Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Chương trình khách hàng thường xuyên của đối tác

Chúng tôi tham gia các chương trình khách hàng thường xuyên của tất cả các hãng hàng không thành viên thuộc liên minh oneworld®, cũng như nhiều hãng hàng không đối tác khác, cho phép quý khách tích lũy hay đổi số dặm/điểm với Cathay Pacific hoặc Cathay Dragon bất kể quý khách chọn đi với chương trình nào:

chương trình Khách hàng Thường xuyên của oneworld®
Chương trình khách hàng thường xuyên của đối tác khác


* Chỉ áp dụng đối với Cathay Pacific.
^ Chỉ áp dụng đối với chặng bay giữa Auckland và Hồng Kông.
‡ Ngoại trừ các chuyến bay trực tiếp giữa Hồng Kông và Ấn Độ.
§ Chỉ áp dụng cho khu vực giữa Hồng Kông và Auckland / Cairns / Melbourne / Sydney và có hiệu lực từ ngày 17 tháng 7 năm 2019, các chuyến bay được chọn giữa Hồng Kông và Frankfurt / Zurich.

Vui lòng tham khảo chương trình khách hàng thường xuyên tương ứng để biết thêm chi tiết.