Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Ghế Giữ Trẻ

Nếu quý khách cần phương án thay thế cho ghế an toàn trong xe hơi khi di chuyển cùng trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ từ 6 đến 36 tháng tuổi (dưới 3 tuổi), hãy cho chúng tôi biết khi đặt chỗ.

Ghế Giữ Trẻ

Nếu quý khách cần thay thế ghế an toàn trong xe hơi khi đi cùng trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ từ 6 đến 36 tháng tuổi (dưới 3 tuổi), hãy cho chúng tôi biết khi đặt chỗ.

Thật không may, chúng tôi chỉ có số lượng ghế giữ trẻ hạn chế, vì vậy, hãy đảm bảo đặt chỗ sớm - tốt nhất là 24 giờ trước giờ khởi hành dự kiến của chuyến bay.

Hãy lưu ý rằng quý khách phải mua ghế hành khách riêng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ yêu cầu sử dụng ghế giữ trẻ. Để sử dụng ghế giữ trẻ, con quý khách phải thấp hơn 100 cm, nhẹ hơn 20 kg và cần có hành khách người lớn từ 18 tuổi trở lên đi kèm.

Ghế giữ trẻ được cung cấp theo thứ tự trước sau và chỉ có số lượng hạn chế. Chúng tôi yêu cầu quý khách đặt chỗ qua phòng vé địa phương hoặc đại lý du lịch tối thiểu 24 giờ trước khi máy bay khởi hành. Quý khách cũng phải làm thủ tục chuyến bay tại sân bay 90 phút trước khi chuyến bay khởi hành và có mặt tại cửa ra tối thiểu 50 phút trước khi chuyến bay khởi hành.

Có các hạn chế an toàn nhất định về ghế an toàn trong xe hơi khi không thể sử dụng tại vị trí có đặt túi khí. Vì vậy nếu quý khách muốn đảm bảo an toàn và an ninh giống như ghế an toàn trong xe hơi cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nhưng dự định bay trên loại máy bay không cung cấp ghế an toàn, quý khách có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp ghế giữ trẻ.

Loại máy bay Hạng Nhất Hạng Thương Gia Hạng Phổ Thông Cao Cấp Hạng Phổ Thông
777-300ER (77W/ 77H) x x x
777-300ER (77W/ 77G) Không áp dụng x x x
777-300 (773/ 73Z) Không áp dụng x Không áp dụng x
A330-300 (333/ 33K) Không áp dụng x x x
A330-300 (333/ 33E) Không áp dụng Không áp dụng x
A330-300 (333/33P) Không áp dụng x Không áp dụng x
A350-900 (359/ 35G) Không áp dụng x x x

Thông tin khác

Hãy liên hệ với Phòng vé địa phương của chúng tôi hoặc đại lý du lịch ưa thích của quý khách và cho chúng tôi biết bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào có thể có đối với trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ đi cùng quý khách.

Xem thông tin liên hệ của Phòng vé