Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Sân bay Quốc tế Yangon

Thông tin về sân bay

Quầy làm thủ tục chuyến bay

Terminal 1, Row D

Giờ mở cửa
2,5 giờ trước khi khởi hành

Chỉ tiền mặt USD được chấp nhận đối với bất kỳ khoản thanh toán bổ sung tại quầy làm thủ tục chuyến bay

(Quầy làm thủ tục chuyến bay đóng cửa đúng 40 phút trước giờ khởi hành)

Đổi tiền tại Myanmar
Thẻ tín dụng không được chấp nhận rộng rãi và du khách được khuyến khích mang theo đủ tiền mặt USD để đổi tiền tại Myanmar. Tiền cần phải ở trong tình trạng tốt để được chấp nhận

Phòng chờ Phòng chờ Mingalar Sky