Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Sân bay Quốc tế Cape Town

Thông tin về sân bay

Quầy làm thủ tục chuyến bay

International Terminal, Counter No. 67 - 74

Opening hours
3 hours prior to scheduled departure time

(Check-in counters are closed punctually 60 minutes before scheduled departure time.)

Phòng chờ Phòng chờ Bidvest Premier
Thông tin hải quan

Tobacco Products: 400 cigarettes or 50 cigars or 250g of tobacco

Alcoholic Beverages: 2 litres of wine and 1 litre of spirits

Others: Goods up to the value of R500.