Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Sự cố bảo mật dữ liệu

Latest update: 24 Oct 2018 22:30 HKT (GMT+8)

Trong quá trình thực hiện quy trình bảo mật, chúng tôi đã phát hiện ra sự truy cập trái phép vào một số dữ liệu hành khách. Ngay sau khi phát hiện sự việc, chúng tôi đã lập tức tiến hành điều tra và khắc phục sự cố, đồng thời củng cố các biện pháp bảo mật dữ liệu.

Trang web này sẽ giải thích các bước cần thực hiện, trong trường hợp quý khách hàng nghi ngại rằng dữ liệu của mình bị ảnh hưởng, và các bước hỗ trợ của chúng tôi đối với hành khách bị ảnh hưởng.

Nếu quý vị hiện đang sinh sống ngoài Hoa Kỳ, vui lòng nhấn vào đây.

Nếu quý vị hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ, vui lòng nhấn vào đây.

Lưu ý:

Email chính thức về sự cố bảo mật dữ liệu này sẽ được gửi từ địa chỉ có định dạng infosecurity@cathaypacific.com.

Đối với sự cố bảo mật dữ liệu này, chúng tôi tuyệt đối sẽ không yêu cầu thông tin cá nhân, thông tin tài chính và mật khẩu của quý vị.

Nếu quý vị lo ngại về email nào, chúng tôi khuyến nghị quý vị không nên nhấn vào bất kỳ đường liên kết, mở bất kỳ tệp đính kèm hoặc trả lời email đó.

Nên làm gì trong trường hợp quý vị nghi ngại rằng dữ liệu của mình đã bị truy cập

Nếu quý vị là hội viên của Marco Polo Club, Asia Miles hoặc là Thành Viên đã đăng ký, và bị ảnh hưởng bởi sự cố này, chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ với quý vị trong những ngày tới. Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc về những phiền toái gây ra cho quý vị.

Nếu quý vị nghi ngại rằng dữ liệu của mình đã bị truy cập và chưa được liên lạc, quý vị có thể gửi yêu cầu tới chúng tôi.

Các dữ liệu cá nhân đã bị truy cập bao gồm: tên hành khách; quốc tịch; ngày tháng năm sinh; số điện thoại; email; địa chỉ; số hộ chiếu; số thẻ căn cước; số hội viên khách hàng thân thiết; đánh giá dịch vụ khách hàng; và lịch sử di chuyển.

Ngoài ra, 403 thẻ tín dụng hết hạn bị truy cập. 27 thẻ tín dụng hợp lệ không bao gồm mã CVV bị truy cập.

Với các hành khách bị ảnh hưởng, phần dữ liệu riêng lẻ bị truy cập là khác nhau.

Không có hồ sơ đi lại hay tài khoản khách hàng thân thiết nào bị truy cập hoàn toàn và các mật khẩu vẫn còn nguyên vẹn.

Nếu quý vị bị ảnh hưởng và hiện là hội viên của Marco Polo Club, Asia Miles hoặc là Thành Viên đã đăng ký, chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ với quý khách hàng trong những ngày tới. Khi đó, chúng tôi sẽ thông báo tới quý vị về những dữ liệu có thể đã bị truy cập.

Nếu quý vị chưa được liên lạc, quý vị có thể yêu cầu. Sau đó, chúng tôi sẽ tiến hành rà soát xem liệu thông tin cá nhân của quý vị có bị truy cập và liên hệ với quý vị bằng email để xác nhận.

Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc về những phiền toái gây ra cho quý vị.

Thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa thấy dấu hiệu về việc thông tin cá nhân bị lạm dụng. Tuy nhiên, với sự cẩn trọng, chúng tôi quyết định thông báo tới những người chúng tôi cho rằng có thể bị ảnh hưởng.

Tại những nơi có thể thực hiện được, chúng tôi cung cấp dịch vụ giám sát danh tính dành cho các hành khách bị ảnh hưởng bởi sự cố. Dịch vụ này sẽ theo dõi xem liệu thông tin cá nhân của quý vị có xuất hiện tại các trang web công khai, chat rooms, blogs, và các trang web không công khai trên mạng Internet – nơi mà các dữ liệu có thể bị lợi dụng, ví dụ như các dark web sites - trang web ẩn yêu cầu phần mềm, cấu hình chuyên biệt để truy cập.

Nếu quý vị bị ảnh hưởng và hiện là hội viên của Marco Polo Club, Asia Miles hoặc là Thành Viên đã đăng ký, chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ với quý vị về các thông tin liên quan.

Mặc dù không có thông tin nào về hồ sơ du lịch hay tài khoản khách hàng thân thiết nào bị truy cập hoàn toàn, đồng thời các mật khẩu vẫn còn nguyên vẹn. Chúng tôi khuyến khích quý khách hàng thực hiện các biện pháp sau:

 • Thay đổi mật khẩu thường xuyên
 • Kiểm tra xem có hoạt động đáng ngờ nào không
 • Cảnh giác cao độ đối với các hình thức đánh cắp thông tin hoặc lừa đảo

Quý vị có thể liên hệ tới trung tâm dành cho cuộc gọi chuyên biệt của chúng tôi theo số điện thoại miễn phí được ghi phía dưới. Trung tâm hoạt động từ 08:00 – 22:00 (theo giờ Hồng Kông), từ thứ Hai đến Chủ Nhật:

Quốc gia /Khu vực Số điện thoại
Hồng Kông 800 933 287

403 thẻ tín dụng hết hạn bị truy cập và 27 thẻ tín dụng hợp lệ không bao gồm mã CVV bị truy cập. Chúng tôi đang liên hệ với các hành khách sở hữu những thẻ tín dụng bị truy cập dữ liệu. Thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa nhận thấy dấu hiệu nào về việc thông tin cá nhân bị lạm dụng.

Chúng tôi chưa nhận thấy dấu hiệu nào về việc thông tin cá nhân bị lạm dụng.

Không có tài khoản khách hàng thân thiết nào bị truy cập hoàn toàn và các mật khẩu vẫn còn nguyên vẹn.

Nếu quý vị phát hiện sự bất thường trong tài khoản Marco Polo Club hoặc tài khoản Asia Miles của mình, vui lòng liên hệ với dịch vụ dành cho thành viên của Marco Polo Club hoặc Asia Miles.

Với sự thận trọng, chúng tôi khuyến khích quý khách hàng thực hiện các biện pháp sau

 • Thay đổi mật khẩu thường xuyên
 • Kiểm tra xem có hoạt động đáng ngờ nào không và
 • Cảnh giác cao độ đối với các hình thức đánh cắp thông tin hoặc lừa đảo

Nếu thông tin thẻ tín dụng của quý vị bị truy cập trong sự cố này, chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với quý vị.

Nếu quý vị đã được liên hệ trực tiếp, chúng tôi khuyến nghị quý vị liên hệ với ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ tín dụng để được cung cấp lời khuyên.

Nếu quý vị cho rằng mình là nạn nhân bị gian lận tài chính, như thường lệ, quý vị nên liên hệ với ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ tín dụng của mình.

Mặc dù không có hồ sơ du lịch hay tài khoản khách hàng thân thiết nào bị truy cập hoàn toàn, đồng thời các mật khẩu vẫn còn nguyên vẹn. Chúng tôi khuyến khích quý khách hàng thực hiện các biện pháp sau:

 • Thay đổi mật khẩu thường xuyên
 • Kiểm tra xem có hoạt động đáng ngờ nào không
 • Cảnh giác cao độ đối với các hình thức đánh cắp thông tin hoặc lừa đảo

Ở những nơi có thể, chúng tôi cung cấp dịch vụ giám sát danh tính dành cho các hành khách bị ảnh hưởng bởi sự cố. Dịch vụ này sẽ theo dõi xem liệu thông tin cá nhân của quý vị có xuất hiện tại các trang web công khai, chat rooms, blogs, và các trang web không công khai trên mạng Internet – nơi mà các dữ liệu có thể bị lợi dụng, ví dụ như các dark web sites - trang web ẩn yêu cầu phần mềm, cấu hình chuyên biệt để truy cập.

Nếu quý vị bị ảnh hưởng và hiện là hội viên của Marco Polo Club, Asia Miles hoặc là Thành Viên đã đăng ký, chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ với quý vị về các thông tin liên quan.

Chúng tôi chưa nhận thấy dấu hiệu nào về việc thông tin cá nhân bị lạm dụng. Tuy nhiên, với sự cẩn trọng, chúng tôi quyết định thông báo tới những người chúng tôi cho rằng có thể bị ảnh hưởng.

Nếu quý vị là hội viên của Marco Polo Club, Asia Miles hoặc là Thành Viên đã đăng ký, chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ với quý vị trong những ngày tới.

Tại những nơi có thể thực hiện, chúng tôi cung cấp dịch vụ giám sát danh tính dành cho các hành khách bị ảnh hưởng bởi sự cố. Dịch vụ này sẽ theo dõi xem liệu thông tin cá nhân của quý vị có xuất hiện tại các trang web công khai, chat rooms, blogs, và các trang web không công khai trên mạng Internet – nơi mà các dữ liệu có thể bị lợi dụng, ví dụ như các dark web sites - trang web ẩn yêu cầu phần mềm, cấu hình chuyên biệt để truy cập.

Nếu quý vị bị ảnh hưởng và hiện là hội viên của Marco Polo Club, Asia Miles hoặc là Thành Viên đã đăng ký, chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ với quý vị về các thông tin liên quan.

Không. Bởi hệ thống bị ảnh hưởng hoạt động hoàn toàn tách biệt với hệ thống đặt chỗ và vận hành bay. Quý vị có thể kiểm tra lại thông tin đặt chỗ với chúng tôi tại cathaypacific.com hoặc liên hệ với đại lý du lịch.

An toàn và an ninh của quý vị luôn là những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp tăng cường an toàn công nghệ thông tin.

Trong sự cố này, chỉ một số lượng rất nhỏ các số thẻ tín dụng hợp lệ bị ảnh hưởng. Thông tin bị truy cập không bao gồm mã CVV. Đồng thời, các hệ thống bị ảnh hưởng hoàn toàn tách biệt với hệ thống đặt chỗ của chúng tôi.

Nếu thông tin thẻ tín dụng của quý vị không may bị truy cập trong sự cố này, chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với quý vị.

Nếu quý vị đã được liên hệ trực tiếp, chúng tôi khuyến nghị quý vị liên hệ với ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ tín dụng để được tư vấn.

Tốt nhất, chúng tôi khuyến nghị quý vị kiểm tra thường xuyên xem có hoạt động đáng ngờ nào không.

Nếu thông tin thẻ tín dụng của quý vị bị truy cập trong sự cố này, chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với quý vị.

Nếu quý vị đã nhận được liên hệ trực tiếp, chúng tôi khuyến nghị quý vị liên hệ với ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ tín dụng để được tư vấn.

Trong sự cố này, chỉ một số lượng rất nhỏ các số thẻ tín dụng hợp lệ bị ảnh hưởng. Thông tin bị truy cập không bao gồm mã CVV.

Chúng tôi chưa nhận thấy dấu hiệu nào về việc thông tin cá nhân bị lạm dụng.

Nếu thông tin thẻ tín dụng của quý vị bị truy cập trong sự cố này, chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với quý vị.

Nếu quý vị đã nhận được liên hệ trực tiếp, chúng tôi khuyến nghị quý vị liên hệ với ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ tín dụng để được tư vấn.

Tại những nơi có thể thực hiện, chúng tôi cung cấp dịch vụ giám sát danh tính dành cho các hành khách bị ảnh hưởng bởi sự cố. Chúng tôi khuyến nghị quý vị đăng ký các dịch vụ này nếu có thể.

Nếu quý vị bị ảnh hưởng và hiện là hội viên của Marco Polo Club, Asia Miles hoặc là Thành Viên đã đăng ký, chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ với quý vị về các thông tin liên quan.

 • Thông báo này được viết bằng tiếng Anh và có thể được dịch sang ngôn ngữ khác. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Anh và bản dịch, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
 • Asia Miles thuộc quyền sở hữu và được cung cấp cho các hội viên của Cathay Pacific. Asia Miles được quản lý và điều hành bởi Asia Miles Limited, một công ty con của Cathay Pacific, là một đại diện của Cathay Pacific.
 • Cathay Dragon là một công ty con của Cathay Pacific và Cathay Pacific chịu trách nhiệm quản lý và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ Công nghệ Thông tin cho Cathay Dragon.

Language -  English     繁體中文     简体中文     日本語     한국어     Deutsch     Español     Français     Italiano     Nederlands     tiếng Việt     Bahasa Indonesia     ArabicOpen a new window      ภาษาไทย