Jump to main content
Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.

Giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu vẫn là một trong những thách thức môi trường lớn nhất của doanh nghiệp chúng tôi. Chúng tôi ưu tiên thực hiện các cam kết đối với sự tăng trưởng cacbon trung tính bằng cách không ngừng cải thiện hoạt động bay và tiếp tục kêu gọi một thỏa thuận công nghiệp toàn cầu về biến đổi khí hậu.

Khí thải từ các chuyến bay tạo thành dấu chân cacbon lớn nhất trong các hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Theo Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), ngành hàng không hiện đang chiếm khoảng 2% lượng khí thải do con người tạo ra trên toàn cầu.

Và theo dự đoán của IPCC, lượng khí thải của ngành hàng không sẽ chiếm đến 3% vào năm 2050. Mặc dù lượng khí thải dự báo đến năm 2050 có thể thay đổi mạnh, nhưng con số này làm rõ những thách thức mà ngành công nghiệp hàng không phải đối mặt trong 40 năm tới. Việc cắt giảm một lượng lớn khí thải cacbon toàn cầu đang trở thành nhu cầu cấp bách trong việc giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

CO2-Comparison

Cốt lõi của Chiến lược Phát triển Bền vững là cam kết của chúng tôi về quản lý khí thải cacbon và đóng góp vào nỗ lực toàn cầu nhằm giảm tác động chung của ngành hàng không đối với môi trường và biến đổi khí hậu.

Cathay Pacific và Cathay Dragon hoàn toàn ủng hộ các mục tiêu biến đổi khí hậu do Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đề ra vào năm 2009. Để đạt được các mục tiêu này, chúng tôi gắn kết với chiến lược bốn trụ cột của IATA xoay quanh các khoản đầu tư công nghệ, cơ sở hạ tầng hiệu quả, hoạt động hiệu quả và các biện pháp kinh tế tích cực.

 

IATA-Targets
Cách tiếp cận trên không

Dựa trên chiến lược của IATA, chúng tôi đã xây dựng một phương pháp tiếp cận có cấu trúc trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu trong không khí, xoay quanh ba nguyên tắc chính:

  • Tối đa hoá hiệu quả sử dụng và giảm lãng phí nhiên liệu thông qua hiện đại hóa đội tàu, cải tiến kỹ thuật cho đội tàu hiện có, quản lý trọng lượng nghiêm ngặt và thực hiện hiệu quả hoạt động của các chuyến bay
  • Giải quyết tính thiếu hiệu quả của hoạt động quản lý không lưu thông qua hợp tác và hỗ trợ các nỗ lực vận động hành lang công nghiệp
  • Nhận thức được vai trò của các công cụ kinh tế như kinh doanh khí thải (xem vị trí của chúng tôi trên Đề án kinh doanh khí thải của Liên minh Châu Âu).

Chúng tôi cũng cho phép khách hàng của Cathay Pacific và Cathay Dragon - hành khách doanh nghiệp và cá nhân - bù đắp cacbon đioxit (CO2) tạo ra trong quá trình di chuyển bằng đường hàng không một cách đáng tin cậy và đơn giản thông qua chương trình  FLY greener . Chúng tôi tiếp tục đóng góp bằng cách bù đắp phần phát thải của chính mình từ việc đi lại của nhân viên.

Trong khi phần lớn lượng khí thải của chúng tôi có liên quan đến những hoạt động trên không, chúng tôi cũng cam kết giảm phát thải trên mặt đất – tại trụ sở của chúng tôi, cơ sở hạ tầng sân bay và cảng đi, cũng như qua các hoạt động của các công ty con.

  • Tháng 12 năm 2010, cùng với gần 40 đối tác kinh doanh khác của Sân bay quốc tế Hồng Kông, Cathay Pacific tham gia Chiến dịch giảm lượng cacbon tại sân bay Hồng Kông nhằm giảm 25% khí thải cacbon của sân bay nói chung trên một đơn vị khối lượng công việc vào năm 2015 so với mức năm 2008.
  • Chúng tôi giám sát việc sử dụng và thực hiện các biện pháp để nâng cao hiệu quả năng lượng và giảm nhu cầu tại trụ sở Cathay Pacific City và Cathay Dragon House.
  • Một số biện pháp tiết kiệm năng lượng đã được chúng tôi tích hợp vào các thiết kế của nhà ga hàng hóa mới hiện đang được xây dựng ở Hồng Kông. Nghiên cứu trường hợp của chúng tôi được nêu trong Báo cáo phát triển bền vững năm 2011.
  • Chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các công ty con để xác định và tận dụng các cơ hội và giảm phát thải như sử dụng năng lượng tái tạo, thử nghiệm thiết bị tiết kiệm năng lượng và mở rộng việc sử dụng xe điện.

 

Để đạt được mục tiêu giảm khí cacbon chúng tôi cũng đang tập trung nỗ lực vào hai lĩnh vực: công nghệ mới và nhiên liệu sinh học.

Chương trình hiện đại hóa hạm đội đang diễn ra – mua máy bay tiết kiệm nhiên liệu nhất phù hợp với các hoạt động của chúng tôi – là một trong những phương thức quan trọng nhất mà một hãng hàng không có thể thực hiện nhằm giảm tác động của hãng tới môi trường. Hiện nay máy bay sử dụng nhiên liệu hiệu quả hơn tới 75% so với những năm 1960.

Nhiên liệu thay thế, đặc biệt là nhiên liệu sinh học bền vững, cũng là một yếu tố quan trọng trong việc đạt được mục tiêu giảm khí cacbon của chúng tôi. Trong năm 2011, chúng tôi đã phát triển chiến lược nhiên liệu sinh học hàng không bền vững bao gồm các phương pháp sau đây:

Tuy nhiên, dù phụ thuộc vào tiến bộ công nghệ, chúng tôi cũng vẫn phụ thuộc vào chính sách của chính phủ và các nhà quản lý để đảm bảo rằng chúng tôi được phép khai thác các tuyến đường hàng không và hoạt động một cách hiệu quả nhất trong quá trình cất cánh và hạ cánh. 

Tiến độ tính đến nay

Để tìm hiểu thêm về những tiến triển của chúng tôi, dấu chân về lượng khí thải của chúng tôi cũng như rủi ro và cơ hội kinh doanh chúng tôi phải đối mặt liên quan đến biến đổi khí hậu, vui lòng đọc Báo cáo Phát triển Bền vững thường niên

Để đọc tiếp…