Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Abu Dhabi

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Abu Dhabi (no flight service out of this airport)
Địa Chỉ Ground Floor Showroom No. 1,
10 Epico Bldg, Liwa Street,
P.O. Box 279, Abu Dhabi,
United Arab Emirates

Ticketing Office:
Sunday to Thursday: 0900 – 1300 | 1330 – 1800
Closed on Fri, Sat and public holidays
Đặt chỗ Dubai Passenger (local toll-free): 8000 444 6554 8000 444 6554
08:00 – 20:00 daily

Dubai Travel Agency (local toll-free): 8000 444 65558000 444 6555
08:00 – 20:00 daily

Abu Dhabi Reservations: +971 2 4180877+971 2 4180877

 Dubai Reservations Hotline:
0800 – 2000 Daily

Ticketing Office:
Sunday to Thursday: 0900 – 1300 | 1400 – 1800
Closed on Fri, Sat and public holidays

Ajman

Tên sân bay Sân bay Ajman
Địa Chỉ Al Naboodah Travel and Tourism Agency LLC
Shaikh Sultan Al Nuaimi Building,
Shaikh Rashid bin Humaid Street,
P.O. Box 1200, Ajman,
United Arab Emirates
Đặt chỗ Dubai Passenger (local toll-free): 8000 444 6554 8000 444 6554
08:00 – 20:00 daily

Dubai Travel Agency (local toll-free): 8000 444 65558000 444 6555
08:00 – 20:00 daily

Abu Dhabi Reservations: +971 2 4180877+971 2 4180877

 Dubai Reservations Hotline:
0800 – 2000 Daily

Ticketing Office:
Sunday to Thursday: 0900 – 1300 | 1400 – 1800
Closed on Fri, Sat and public holidays

Al Ain

Tên sân bay Al Ain (no flight service out of this airport)
Địa Chỉ Shop No. 05B, Ground floor
Lulu Hypermarket, Kuwaitat
P.O. Box 17950, Al Ain
United Arab Emirates
Đặt chỗ Dubai Passenger (local toll-free): 8000 444 6554 8000 444 6554
08:00 – 20:00 daily

Dubai Travel Agency (local toll-free): 8000 444 65558000 444 6555
08:00 – 20:00 daily

Abu Dhabi Reservations: +971 2 4180877+971 2 4180877

 Dubai Reservations Hotline:
0800 – 2000 Daily

Ticketing Office:
Sunday to Thursday: 0900 – 1300 | 1400 – 1800
Closed on Fri, Sat and public holidays

Dubai

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Dubai
Địa Chỉ Cathay Pacific Airways Limited
Ground Floor, Al Shoala Building
Port Saeed, Deira
PO Box 4868, Dubai

Ticketing Office:
Sunday to Thursday: 0900 – 1300 | 1400 – 1800
Closed on Fri, Sat and public holidays
Đặt chỗ Dubai Passenger (local toll-free): 8000 444 6554 8000 444 6554
08:00 – 20:00 daily

Dubai Travel Agency (local toll-free): 8000 444 65558000 444 6555
08:00 – 20:00 daily

Abu Dhabi Reservations: +971 2 4180877+971 2 4180877

 Dubai Reservations Hotline:
0800 – 2000 Daily

Ticketing Office:
Sunday to Thursday: 0900 – 1300 | 1400 – 1800
Closed on Fri, Sat and public holidays
Dịch vụ hành lý +971 6005 70006

Ras Al Khaimah

Tên sân bay Ras Al Khaimah (no flight service out of this airport)
Địa Chỉ Al Naboodah Travel and Tourism Agencies LLC
Air Port Road, Filayyah, Ras Al Khaimah
PO Box 1200, Dubai
Đặt chỗ Dubai Passenger (local toll-free): 8000 444 6554 8000 444 6554
08:00 – 20:00 daily

Dubai Travel Agency (local toll-free): 8000 444 65558000 444 6555
08:00 – 20:00 daily

Abu Dhabi Reservations: +971 2 4180877+971 2 4180877

 Dubai Reservations Hotline:
0800 – 2000 Daily

Ticketing Office:
Sunday to Thursday: 0900 – 1300 | 1400 – 1800
Closed on Fri, Sat and public holidays