Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Thái Lan

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Bangkok

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi
Địa Chỉ Cathay Pacific:
11/F, Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road, Pathumwan, Lumpini, Bangkok 10330

Ticketing office:
Office Hours:
Mon - Fri: 0830 - 1730
Sat, Sun & Public Holiday: Closed
Đặt chỗ Flight enquiries:: 02-787-336602-787-3366
Available in Thai only
Mon-Fri 08:00 - 17:30
Sat, Sun & Public Holiday: Closed
Available in English only
24 hours a day, 7 days a week

Hotels and Packages:: 02-787-336702-787-3367
Mon-Fri 08:00 - 17:30
Sat, Sun & Public Holiday: Closed

  • If you booked through a travel agent, please contact your agency directly to make changes.
  • If you booked through cathaypacific.com, changes can be done through Manage booking.
  • If you have booked a changeable ticket directly with Cathay Pacific reservations office, please call us at the above number.
Dịch vụ hành lý +(66) 2 -134-5466 to 5468 (services by Thai Airways International/TG)

Chiang Mai

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Chiang Mai
Địa Chỉ Cathay Dragon: 
2nd Floor , International Passenger Terminal,
Chiangmai International Airport
60 Moo 3 Sanambin Road, Suthep
Chiang Mai 50200
Thailand
Đặt chỗ Flight enquiries:: 02-787-336602-787-3366
Available in Thai only
Mon-Fri 08:00 - 17:30
Sat, Sun & Public Holiday: Closed
Available in English only
24 hours a day, 7 days a week

Hotels and Packages:: 02-787-336702-787-3367
Mon-Fri 08:00 - 17:30
Sat, Sun & Public Holiday: Closed

  • If you booked through a travel agent, please contact your agency directly to make changes.
  • If you booked through cathaypacific.com, changes can be done through Manage booking.
  • If you have booked a changeable ticket directly with Cathay Pacific reservations office, please call us at the above number.
Dịch vụ hành lý (services by Thai Airways International/ TG)
+(66) 53-277782
+(66) 53-922276

Phuket

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Phuket
Địa Chỉ Cathay Dragon:
Room IT201, International Terminal
Phuket International Airport
Maikhao District, Amphur Thalang
Phuket 83110
Thailand
Office Hours:
Mon-Sun 0900-1900
Đặt chỗ Flight enquiries:: 02-787-336602-787-3366
Available in Thai only
Mon-Fri 08:00 - 17:30
Sat, Sun & Public Holiday: Closed
Available in English only
24 hours a day, 7 days a week

Hotels and Packages:: 02-787-336702-787-3367
Mon-Fri 08:00 - 17:30
Sat, Sun & Public Holiday: Closed

  • If you booked through a travel agent, please contact your agency directly to make changes.
  • If you booked through cathaypacific.com, changes can be done through Manage booking.
  • If you have booked a changeable ticket directly with Cathay Pacific reservations office, please call us at the above number.
Dịch vụ hành lý +(66) 76-351-217
+(66) 76-205-336