Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Switzerland

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Zurich

Tên sân bay Sân bay Zurich
Địa Chỉ P.O. Box 91, 8058 Zurich
Đặt chỗ Flight enquiries (Toll-free number for calls from Switzerland):
0800 001 932

0800 001 932

Mon-Sun 08:00 - 20:00

From overseas countries:
+41 44 511 22 36 ( international charges will apply)

+41 44 511 22 36 ( international charges will apply)

Mon-Sun 08:00 - 20:00

For travel agents:
0800 001 933

0800 001 933

Mon-Sun 08:00 - 20:00

Hotels and Packages#:
0800 001 932

0800 001 932

Mon-Fri 09:00 - 17:00
Sat, Sun & Public Holiday: Closed

Email: zrh_customersales@cathaypacific.com
Dịch vụ hành lý Lost and Found (items lost on board or at the airport):

Swissport International Ltd
Lost Property Office
P.O. Box
CH-8058 Zurich Airport
Tel: +41 900 57 10 15 (CHF1.19/min.)
You can make enquiries in person: www.swissport.com/network/zrh/easyfind

Baggage Services (delayed or damaged baggage handling and enquiries):

Swissport International Ltd.
Station Zurich / BZRX
P.O. Box
CH-8058 Zurich Airport
Tel: +41 848 555 200 (customer can select the language German, English, French)
Fax: +41 43 815 07 19
Email: zrh.lostbag@swissport.com,/p>