Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Sri Lanka

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Colombo

Tên sân bay Sân bay quốc tế Bandaranaike
Địa Chỉ Cathay Pacific Airways Limited
1st Floor, 209, Dharmapala Mawatha Colombo – 7, Sri Lanka
Đặt chỗ Reservations hotline: +94 (11) 2423 726+94 (11) 2423 726
24 hours a day, 7 days a week

Thứ 2 tới Thứ 6: 08:30 - 17:00
Thứ 7: 09:00 - 13:00
Dịch vụ hành lý ĐT: +63 32 2307951-52