Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Philippines

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Cebu

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Mactan-Cebu
Địa Chỉ Ticketing Office
12/F Ayala Life FGU Center,
Mindanao Ave. cor Biliran Rd.,
Cebu Business Park, Cebu City, Philippines 6000

Office Hours:
Monday – Friday (except Public Holidays): 0900 – 1200/ 1330 - 1630
Saturday, Sunday and Public Holidays: Closed
Đặt chỗ For PLDT landline & Smart Mobile: 180014411011180014411011
24 hours a day, 7 days a week

For Globe: 180087395117180087395117
24 hours a day, 7 days a week

From oversea countries: +852 2747 3343+852 2747 3343
(overseas charge may apply)

Email: MNL#DS@cathaypacific.com

Reservations Office:
24 hours a day, 7 days a week

Ticketing Office:
Monday-Friday: 0800-1700
Saturday, Sunday and Public Holidays: Closed
Dịch vụ hành lý +63 917-813-9662

Clark/Angeles City - Mega Manila

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Clark
Địa Chỉ Unit 16 Mezzanine Level,
Clark International Airport,
Clark Freeport Zone, Clark Field,
Pampanga, Philippines 2023

Office hours:
Monday, Tuesday and Saturday: 0700 – 1600
Thursday and Sunday: 1300-2200
Friday: 0900 - 1800
Wednesday: Closed
Đặt chỗ For PLDT landline & Smart Mobile: 180014411011180014411011
24 hours a day, 7 days a week

For Globe: 180087395117180087395117
24 hours a day, 7 days a week

From oversea countries: +852 2747 3343+852 2747 3343
(overseas charge may apply)

Email: MNL#DS@cathaypacific.com

Reservations Office:
24 hours a day, 7 days a week

Ticketing Office:
Monday-Friday: 0800-1700
Saturday, Sunday and Public Holidays: Closed
Dịch vụ hành lý

Davao

Tên sân bay Sân bay quốc tế Francisco Bangoy
Địa Chỉ RRS Worldwide Destinations, Inc.
3rd Floor, Metro Lifestyle Corporate Centre,
F. Torres Street corner E. Jacinto Extension
Davao City, Philippines
Đặt chỗ For PLDT landline & Smart Mobile: 180014411011180014411011
24 hours a day, 7 days a week

For Globe: 180087395117180087395117
24 hours a day, 7 days a week

From oversea countries: +852 2747 3343+852 2747 3343
(overseas charge may apply)

Email: MNL#DS@cathaypacific.com

Reservations Office:
24 hours a day, 7 days a week

Ticketing Office:
Monday-Friday: 0800-1700
Saturday, Sunday and Public Holidays: Closed

Manila

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Ninoy Aquino
Địa Chỉ Ticketing Office
22F LKG Towers
6801 Ayala Avenue,
Makati City 1226, Philippines

Office Hours:
Monday – Friday (except Public Holidays): 0900 – 1200/ 1300 - 1600
Saturday, Sunday and Public Holidays: Closed
Đặt chỗ For PLDT landline & Smart Mobile: 180014411011180014411011
24 hours a day, 7 days a week

For Globe: 180087395117180087395117
24 hours a day, 7 days a week

From oversea countries: +852 2747 3343+852 2747 3343
(overseas charge may apply)

Email: MNL#DS@cathaypacific.com

Reservations Office:
24 hours a day, 7 days a week

Ticketing Office:
Monday-Friday: 0800-1700
Saturday, Sunday and Public Holidays: Closed
Dịch vụ hành lý +63 (2) 831-7775
Fax: +63 (2) 832-1412
Email: mnl#bag@cathaypacific.com