Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Mexico

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Mexico City

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Mexico City Juarez Benito
Địa Chỉ Discover Momentum LLC
World Trade Center, Montecito 38, 26th floor / piso 26
Mexico City, 03810
Đặt chỗ +(52) 55 9000 2560
Email: GSAMEXP@CATHAYPACIFIC.COM