Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Malaysia

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Kuala Lumpur

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur
Địa Chỉ Cathay Pacific:
Suite 6.2, Level 6, Menara IMC,
8 Jalan Sultan Ismail,
50250 Kuala Lumpur
Đặt chỗ Call Centre Hotline for Flight Bookings and Enquiries: (03) 6207 4989(03) 6207 4989
24 hours a day, 7 days a week

No local ticketing office

To change the date or time of your flight
  • If you have booked through www.cathaypacific.com, you may make changes to your online bookings via Manage Booking
  • If you have booked through a travel agent, please contact your agent directly to make changes.
  • If you have booked a changeable ticket directly with Cathay Pacific reservations office, please call us at (03) 6207 4989
  • If you are a travel agent, please contact local Sales team.
Dịch vụ hành lý Tel: +60 (3) 8787-2808
Email: KUL_BAG@cathaydragon.com

Penang

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Penang
Địa Chỉ Cathay Pacific:
Suite 3.02, Level 3
Wisma Great Eastern
25, Lebuh Light
10200 Penang
Đặt chỗ Call Centre Hotline for Flight Bookings and Enquiries: (03) 6207 4989(03) 6207 4989
24 hours a day, 7 days a week

No local ticketing office

To change the date or time of your flight
  • If you have booked through www.cathaypacific.com, you may make changes to your online bookings via Manage Booking
  • If you have booked through a travel agent, please contact your agent directly to make changes.
  • If you have booked a changeable ticket directly with Cathay Pacific reservations office, please call us at (03) 6207 4989
  • If you are a travel agent, please contact local Sales team.
Dịch vụ hành lý Tel: +60 (4) 630-1020
Email: pen#bag@cathaydragon.com