Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Kuwait

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Kuwait

Tên sân bay Quốc tế Kuwait
Địa Chỉ Cathay Pacific Airways Limited
C/O Yusuf Ahmend Al-Ghanim & Sons,
Sharq, Dar Al Awadi Building, Ahmed Al-Jaber Street,
Safat 13001, Kuwait,
P.O Box 81
Đặt chỗ +965 22461280/1

Thứ 7 - Thứ 5: 09:00 - 18:00
Thứ 6: Đóng cửa