Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Canada

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Toronto

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Toronto Lester B.
Đặt chỗ Flight enquiries:
1 (800) 268-6868

1 (800) 268-6868

Mon-Fri 06:00 - 17:30 PST
Sat 06:00 - 16:00 PST
Sun & Christmas day: Closed

Hotel and Package enquiries:
1 (833) 673-6148

1 (833) 673-6148

Mon-Fri 06:00 - 17:30 PST
Sat 06:00 - 16:00 PST
Sun & Christmas day: Closed

Using a TTY/TDD device (for hearing impaired only):
1 (877) 609-2233 (Toll Free)

1 (877) 609-2233 (Toll Free)


Additional local numbers:
Asia Miles members: 1 (877) 631-6283
Marco Polo Green, Silver, Gold members:
1 (855) 214-5935
Marco Polo Diamond members:
1 (855) 882-6473
Dịch vụ hành lý +1 (905) 671-4661
Email: yto_bag@cathaypacific.com

Vancouver

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Vancouver
Đặt chỗ Flight enquiries:
1 (800) 268-6868

1 (800) 268-6868

Mon-Fri 06:00 - 17:30 PST
Sat 06:00 - 16:00 PST
Sun & Christmas day: Closed

Hotel and Package enquiries:
1 (833) 673-6148

1 (833) 673-6148

Mon-Fri 06:00 - 17:30 PST
Sat 06:00 - 16:00 PST
Sun & Christmas day: Closed

Using a TTY/TDD device (for hearing impaired only):
1 (877) 609-2233 (Toll Free)

1 (877) 609-2233 (Toll Free)


Additional local numbers:
Asia Miles members: 1 (877) 631-6283
Marco Polo Green, Silver, Gold members:
1 (855) 214-5935
Marco Polo Diamond members:
1 (855) 882-6473
Dịch vụ hành lý +1 (604) 606-5963