Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Cam-pu-chia

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Phnom Penh

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Phnom Penh
Địa Chỉ Cathay Pacific / Cathay Dragon: 
Hong Kong Dragon Airlines Ltd, Ground Floor Regency Complex C, Suite 12-14C, Samdach Monireth Blvd, Sk. Tomnoubteouk, kh. Chamkarmon, Phnom Penh City, Kingdom of Cambodia. 

Opening hours
Mon-Fri: 0800-1200 and 1300-1700
Sat/Public holidays: closed 

Email: pnh.res@cathaydragon.com
Đặt chỗ Local toll-free: 1800-209-7831800-209-783
24x7 English service
Khmer and Mandarin service during office hours

From overseas countries: +852 2747 3347+852 2747 3347
overseas charge may apply
Dịch vụ hành lý +855 (69) 800 026

Siem Reap

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Siem Reap
Đặt chỗ Local toll-free: 1800-209-7831800-209-783
24x7 English service
Khmer and Mandarin service during office hours

From overseas countries: +852 2747 3347+852 2747 3347
overseas charge may apply
Dịch vụ hành lý +855 (63) 761 261 EXT.6227
+855 (0) 6122 2017