Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Bangladesh

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Chittagong

Tên sân bay Sân bay Chittagong
Địa Chỉ Cathay Dragon:
Global Aviation Services Ltd
Shahjadi Chamber, ground floor, 1331/B
SK Mujib Road, Agrabad C/A
Chittagong-4100
Đặt chỗ Reservations hotline: +880 2 9846801 ext 140-143+880 2 9846801 ext 140-143
09:00-17:00 daily

Emai: dacres.common@cathaydragon.com

Dhaka

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Hazrat Shahjalal
Địa Chỉ Cathay Dragon:
L/7 Doreen Tower, 6A North Avenue C/A
Gulshan 2, Dhaka 1212
Bangladesh
Đặt chỗ Reservations hotline: +880 2 9846801 ext 140-143+880 2 9846801 ext 140-143
09:00-17:00 daily

Emai: dacres.common@cathaydragon.com
Dịch vụ hành lý Tel: +88 (02) 890 1785, +880 17 1403 1766
Fax: +88 (02) 890 1795
Email: dac#apt@cathaypacific.com