Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Bangladesh

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Chattogram

Tên sân bay Sân bay quốc tế Shah Amanat
Địa Chỉ Cathay Dragon & Cathay Pacific:
Global Aviation Services Ltd
Shahjadi Chamber, ground floor, 1331/B
SK Mujib Road, Agrabad C/A
Chittagong-4100
Đặt chỗ Reservations hotline:
+8802 9846801, +8802 9883583 & +8802 9891259 ext 140-143 or +880 1978666138

+8802 9846801, +8802 9883583 & +8802 9891259 ext 140-143 or +880 1978666138

Sunday to Thursday 0900-1700 ( Lunch time 1300-1345)
Saturday 0900-1300

Email: dacres.common@cathaydragon.com

Note:
  • If you booked through a travel agent, please contact your agency directly to make changes.
  • If you booked through cathaypacific.com, changes can be done through Manage booking.
  • If you have booked a changeable ticket directly with Cathay Pacific reservations office, please call us on the above number.

Dhaka

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Hazrat Shahjalal
Địa Chỉ Cathay Dragon & Cathay Pacific:
L/7 Doreen Tower, 6A North Avenue C/A
Gulshan 2, Dhaka 1212
Bangladesh
Đặt chỗ Reservations hotline:
+8802 9846801, +8802 9883583 & +8802 9891259 ext 140-143 or +880 1978666138

+8802 9846801, +8802 9883583 & +8802 9891259 ext 140-143 or +880 1978666138

Sunday to Thursday 0900-1700 ( Lunch time 1300-1345)
Saturday 0900-1300

Email: dacres.common@cathaydragon.com

Note:
  • If you booked through a travel agent, please contact your agency directly to make changes.
  • If you booked through cathaypacific.com, changes can be done through Manage booking.
  • If you have booked a changeable ticket directly with Cathay Pacific reservations office, please call us on the above number.
Dịch vụ hành lý Tel: +8802 8901785, +880 1714031766
Email: dac#apt@cathaypacific.com