Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Áo

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Vienna

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Vienna
Đặt chỗ Reservations:
+ 49 69 299 571 109 ( For calls from outside Germany, international charges will apply)

+ 49 69 299 571 109 ( For calls from outside Germany, international charges will apply)

Monday – Sunday – 08:00 – 20:00
Email: customerservice_austria@cathaypacific.com

Travel Agents Hotline :
+49 69 945 189 150

+49 69 945 189 150

Monday – Sunday – 08:00 – 20:00
Email: tradeservices_austria@cathaypacific.com