Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Yêu cầu hoàn tiền vé

Vui lòng điền vào mẫu này để yêu cầu hoàn tiền vé mua trực tiếp từ trang web hoặc ứng dụng di động của Cathay Pacific. Xin lưu ý rằng đặt chỗ phải được hủy trước khi quý khách yêu cầu hoàn tiền vé.

Nếu quý khách đã mua vé qua một đại lý du lịch, vui lòng liên hệ với đại lý du lịch của quý khách để yêu cầu hoàn tiền.

Vui lòng liên hệ với Asia Miles nếu quý khách đã đổi dặm bay để lấy vé.

Nếu có thắc mắc khác, vui lòng gọi cho Trung tâm Liên hệ Toàn cầu của chúng tôi, hoặc phòng vé địa phương của quý khách.

 

Phải điền vào tất cả các ô, trừ các ô được đánh dấu là tùy chọn

Thông tin của người yêu cầu

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để liên hệ với quý khách về yêu cầu hoàn tiền của quý khách.

Thông tin hành khách*

Nhập tất cả thông tin chi tiết chính xác như trên hộ chiếu của hành khách.

*Vui lòng thêm tất cả hành khách yêu cầu hoàn tiền trong phần này.

Hành khách #passengerSequence#

Chúng tôi đã nhận được yêu cầu hoàn tiền vé của quý khách.

Yêu cầu của quý khách sẽ được xử lý trong thời hạn bảy ngày làm việc.

Vui lòng lưu ý: Phí hoàn tiền/hủy vé có thể được áp dụng và một số vé sẽ không đủ điều kiện để được hoàn lại tiền. Vui lòng tham khảo các điều khoản đặt chỗ ban đầu của quý khách.