Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Để hoàn tiền vé hoặc các sản phẩm chỗ ngồi được mua trực tiếp từ trang web của Cathay Pacific / Cathay Dragon hoặc ứng dụng Cathay Pacific, vui lòng điền vào biểu mẫu này.

Nếu quý khách đã mua sản phẩm vé hoặc chỗ ngồi của mình thông qua đại lý du lịch, vui lòng liên hệ với đại lý du lịch của quý khách để được hoàn tiền.

Để đổi vé, vui lòng liên hệ với liên hệ với Asia Miles.

Đối với các yêu cầu khác, vui lòng gọi cho Trung tâm Liên hệ Toàn cầu của chúng tôi, hoặc phòng vé địa phương của quý khách.

 

Phải điền vào tất cả các ô, trừ các ô được đánh dấu là tùy chọn

Thông tin của người yêu cầu

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để liên hệ với quý khách về yêu cầu hoàn tiền của quý khách.

Thông tin hành khách*

Nhập tất cả thông tin chi tiết chính xác như trên hộ chiếu của hành khách.

*Vui lòng thêm tất cả hành khách yêu cầu hoàn tiền trong phần này.

Hành khách #passengerSequence#

Chúng tôi đã nhận được yêu cầu hoàn tiền vé của quý khách.

Yêu cầu của quý khách sẽ được xử lý trong thời hạn bảy ngày làm việc.

Vui lòng lưu ý: Phí hoàn tiền/hủy vé có thể được áp dụng và một số vé sẽ không đủ điều kiện để được hoàn lại tiền. Vui lòng tham khảo các điều khoản đặt chỗ ban đầu của quý khách.