Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Đặt hàng miễn thuế trước chuyến bay

Có dịch vụ miễn phí cho hành khách có hành trình đã xác nhận để xem trước lựa chọn và đặt hàng miễn thuế trước chuyến bay. Đơn giản hãy duyệt qua catalô trực tuyến, thêm các mặt hàng vào Giỏ hàng, nhập chi tiết chuyến bay và hàng đã đặt sẽ được lưu. Trong khi trên máy bay, tiếp viên của chúng tôi sẽ mang cho hành khách những mặt hàng này và thu tiền.

Nếu thay đổi được thực hiện trong khung thời gian chấp nhận được (tức là: 2 - 21 ngày trước ngày khởi hành của chuyến bay ban đầu và chuyến bay mới) qua các kênh khác (CX Reservation, đại lý du lịch), thay đổi sẽ được phản ánh trên Đơn đặt hàng Trước chuyến bay của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi gợi ý khách hàng nên kiểm tra lại chi tiết chuyến bay trong trang web này để đảm bảo rằng chuyến bay giao hàng là chuyến bay tương ứng với chuyến bay họ muốn.

Do giới hạn không gian, số lượng sản phẩm tối đa cho mỗi Đơn đặt hàng Trước chuyến bay là 20. Số lượng tối đa cho mỗi sản phẩm là 20 món.

Vào thời gian 48 giờ trước khi khởi hành chuyến bay, chuyến bay sẽ bị đóng để mang lên các Mặt hàng miễn thuế. Sau khi đã lên máy bay, vui lòng thông báo cho tiếp viên của chúng tôi về thay đổi đơn đặt hàng của bạn.

Mặt hàng không còn có sẵn tại thời điểm yêu cầu thay đổi, ví dụ: sản phẩm đã bị loại ra khỏi danh sách từ mùa trước. Do chúng tôi chỉ có nguồn hàng giới hạn cho các mặt hàng đã bị loại ra khỏi danh sách, bạn chỉ có thể giữ hoặc giảm số lượng đã xác nhận, chứ không tăng được.

Trong khi ở trên máy bay, hành khách được hoan nghênh mua ngoài các mặt hàng đã đặt trước chuyến bay. Tuy nhiên, do giới hạn dự trữ, yêu cầu mua trong chuyến bay tùy thuộc vào độ sẵn có của mặt hàng. Ngoài ra, chúng tôi không áp dụng giảm giá hoặc ưu đãi cho Đơn đặt hàng Trước chuyến bay cho những mặt hàng mua bổ sung trên chuyến bay.

Catalô mới của chúng tôi được xuất bản vào ngày đầu tiên của mỗi quý.

Có. Máy tính bán hàng trên chuyến bay của chúng tôi (máy tính cầm tay) cho phép tiếp viên tạo Đơn đặt hàng Trước chuyến bay cho chuyến bay đi và quay về của bạn.