Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Đổi điểm Asia Miles lấy các mặt hàng trên chuyến bay

Đăng nhập vào Dịch vụ Đặt hàng Miễn thuế Trước chuyến bay của Cathay Pacific tại www.cathaypacific.com/dutyfree từ 2 đến 21 ngày trước khi khởi hành. Đơn giản hãy thêm các mặt hàng bạn muốn đổi điểm vào giỏ hàng và cung cấp thông tin chuyến bay của bạn để hoàn tất đơn đặt hàng. Hàng hóa sẽ được giao trên chuyến bay của bạn.

Không. Là thành viên của The Marco Polo Club hoặc Asia Miles, bạn có thể sử dụng dịch vụ này ngay lập tức.

Chúng tôi không thể chấp nhận đổi điểm trừ khi bạn có đủ số dặm trong tài khoản để lấy các mặt hàng mong muốn.

Email xác nhận sẽ được gửi cho bạn và số dặm Asia tương ứng bị trừ khỏi tài khoản của bạn.

Chúng tôi sẽ trừ số dặm Asia Miles yêu cầu khi xác nhận đơn đặt hàng của bạn.

Những chi tiết này chỉ được tiếp viên của chúng tôi sử dụng cho mục đích xác minh khi giao hàng cho bạn trên chuyến bay tiếp theo của bạn.

Các thay đổi đối với hành trình của bạn được thực hiện trong vòng 2 đến 21 ngày trước ngày khởi hành ban đầu sẽ được phản ánh trong đơn hàng bằng đổi điểm của bạn. Tuy nhiên, bạn nên kiểm tra lại chi tiết chuyến bay trên trang web Dịch vụ Đặt hàng Miễn thuế Trước chuyến bay để đảm bảo việc giao hàng.

Các thay đổi lịch trình chuyến bay được thực hiện trong vòng 2 tới 21 ngày trước ngày khởi hành ban đầu và không quá 60 ngày sau khi đơn hàng miễn thuế được đặt. Vui lòng truy cập Dịch vụ Đặt hàng Miễn thuế Trước chuyến bay của chúng tôi, chọn Dịch vụ Khách hàng >Đơn đặt hàng Miễn thuế Trước chuyến bay > trên thanh điều hướng bên trái và sau đó Xem / Chỉnh sửa Đơn đặt hàng của bạn để sửa đổi hành trình.

Tiếp viên của chúng tôi sẽ giao hàng miễn thuế cho bạn vào một lúc nào đó trong chuyến bay. Vui lòng giữ Số Tham chiếu Đã Xác nhận của bạn, cung cấp số hộ chiếu để xác minh và ký vào phiếu giao hàng làm xác nhận.

Chúng tôi luôn cố gắng hết sức để hoàn thành mỗi đơn hàng, tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định (chẳng hạn như gián đoạn chuyến bay và luân chuyển máy bay), có thể có khả năng mặt hàng được chỉ định của bạn không có sẵn. Vui lòng gửi email cho chúng tôi tại preflightorder@cathaypacific.com để sắp xếp thêm.

Các đơn hàng bằng đổi điểm đã xác nhận không thể hủy được.

Các đơn hàng bằng đổi điểm đã xác nhận không thể hủy được.

Bất kỳ mặt hàng nào không được nhận trong vòng 60 ngày sau khi đơn hàng được đặt sẽ bị hủy.

Đổi điểm các mặt hàng miễn thuế trên chuyến bay chỉ khả dụng thông qua Dịch vụ Đặt hàng Miễn thuế Trước chuyến bay của chúng tôi.

Vui lòng gửi email cho bộ phận Kinh doanh & Giao nhận Trên chuyến bay tại preflightorder@cathaypacific.com với các chi tiết bao gồm tên, số tham chiếu đơn hàng và sản phẩm bao gồm. Văn phòng của chúng tôi sẽ dựa vào đó để theo dõi.

Chỉ những thành viên chính mới được quyền đặt hàng và lấy các mặt hàng đã đổi điểm trên chuyến bay.