Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Cathay Pacific, Cathay Dragon và một số hãng vận chuyển của oneworld và không phải của oneworld có thể được đặt chỗ trực tuyến. Bạn có thể đặt chuyến bay lên tới 360 ngày trước ngày khởi hành hoặc chỉ 1 giờ trước khi bay (có áp dụng ngoại lệ).

Bạn có thể đặt chỗ tối đa 6 chỗ ngồi (bao gồm người lớn và trẻ em).

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thể xử lý các đặt chỗ mới được thực hiện trực tiếp bằng cách trực tuyến. Nếu bạn đã có vé, vui lòng liên hệ với đại lý du lịch của mình hoặc Phòng vé của chúng tôi để xác nhận ngày đi của mình.

Bạn có thể sử dụng "Quản Lý Đặt Chỗ Của Tôi" để xem xét đặt chỗ của mình cho dù bạn đã đặt chỗ trực tuyến hay thông qua đại lý du lịch. Tuy nhiên, đặt chỗ của bạn phải chứa ít nhất một chuyến bay được liệt kê với mã số chuyến bay của Cathay Pacific hoặc Cathay Dragon.

Bạn chỉ có thể chọn chỗ ngồi, nếu hợp lệ theo hạng đặt chỗ hoặc hạng Thành viên, trên các chuyến bay của Cathay Pacific được hợp tác liên doanh với Cathay Dragon.

Hiện nay chúng tôi không thể xử lý chỗ ngồi trong danh sách chờ trực tuyến. Tuy nhiên, bạn có thể liên hệ với Phòng vé của chúng tôi và chúng tôi sẽ rất vui lòng trợ giúp bạn.

Có, bạn sẽ thấy trang xác nhận sau khi thực hiện đặt chỗ thành công. Nếu bạn không thấy trang này, vui lòng liên hệ với Trung tâm Liên hệ Toàn cầu của chúng tôi.

Vé dành cho trẻ sơ sinh dành cho trẻ nhỏ từ 1 tuần tuổi tới 2 tuổi và không chiếm chỗ ngồi. Trẻ sơ sinh phải đi cùng với ít nhất một người lớn.

Để đặt chỗ ngồi có dành cho trẻ sơ sinh dưới 2 tuổi, bạn phải thực hiện đặt chỗ ngoại tuyến.

Vui lòng liên hệ với Phòng vé hoặc Trung tâm Liên hệ Toàn cầu của chúng tôi để được hỗ trợ thêm về đặt chỗ.

*Vui lòng lưu ý hành khách là trẻ sơ sinh phải dưới 24 tháng tuổi trong toàn bộ chuyến đi. Nếu trẻ sơ sinh bước sang 2 tuổi trước chuyến đi quay về, vui lòng liên hệ với Phòng vé hoặc Trung tâm Liên hệ Toàn cầu tại địa phương của bạn để được hỗ trợ đặt vé. 

Không, điều này phải được thực hiện ngoại tuyến. Vui lòng liên hệ với Phòng vé hoặc Trung tâm Liên hệ Toàn cầu của chúng tôi để được hỗ trợ thêm về đặt chỗ.