Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Chi tiết đặt chỗ

Bạn có thể xem tối đa 10 chỗ ngồi trước hiện hoạt một lúc nếu bạn là thành viên của The Marco Polo Club hoặc Asia Miles. Những người không phải là thành viên có thể xem chi tiết đặt chỗ liên quan tới tùy chọn đặt chỗ hoặc số vé điện tử họ đã nhập. Tuy nhiên, bạn có thể không xem được các chỗ ngồi đã bị hủy.

Tất cả các chặng hiển thị được sắp xếp theo thứ tự ngày khởi hành chuyến bay (chuyến bay khởi hành vào ngày sớm nhất sẽ hiển thị đầu tiên).

Bạn có thể xem bất kỳ chuyến bay nào trong lần đặt chỗ của mình trong Quản lý Đặt chỗ, miễn là có ít nhất một chuyến bay được liệt kê với mã số chuyến bay của Cathay Pacific hoặc Cathay Dragon.

Bạn có thể không xem được chi tiết của chuyến bay không được liệt kê với mã số chuyến bay của Cathay Pacific hoặc Cathay Dragon.

Bạn không thể sử dụng được Quản Lý Đặt Chỗ nếu

 • lần đặt chỗ của bạn là đặt chỗ theo nhóm
 • tất cả các chuyến bay trong lần đặt chỗ của bạn đã bị hủy
 • tất cả các chuyến bay trong lần đặt chỗ của bạn đã khởi hành 3 ngày trước hoặc lâu hơn.

Lịch của bạn sẽ hiển thị tất cả thông tin bạn cần về lần đặt chỗ:

 • Mã Đặt Chỗ
 • Điểm khởi hành
 • Điểm đến
 • Số hiệu chuyến bay
 • Thời gian khởi hành
 • Thời gian đến
 • Hạng đặt chỗ
 • Thời gian Làm Thủ tục Chuyến bay Trực tuyến khả dụng

Nếu bạn thực hiện thay đổi đối với đặt chỗ sau khi thêm vào lịch, hãy nhớ xóa các mục nhập cũ khỏi lịch của bạn. Sau đó bạn có thể lưu tệp lịch đã cập nhật và nhập lại.