Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Tin nhắn thông báo chuyến bay

Tin nhắn thông báo chuyến bay cung cấp các lời nhắn hữu ích về chuyến bay của quý khách thông qua email, tin nhắn điện thoại (SMS) và/hoặc thông báo đẩy. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách nếu chuyến bay của quý khách diễn ra đúng lịch trình, bị hoãn chuyến, bị đổi hành trình hoặc bị hủy chuyến.  Có 3 loại tin nhắn liên quan đến chuyến bay quý khách có thể nhận được nếu quý khách bay với Cathay Pacific hoặc Cathay Dragon.

a)    Tin nhắn nhắc chuyến đi

Tin nhắn nhắc chuyến đi được gửi 7 ngày trước khi khởi hành. Thông báo bao gồm cả lịch trình, đường dẫn để quản lý đặt chỗ và các thông tin hữu ích khác liên quan đến chuyến bay của quý khách được gửi qua email.

b)    Tin nhắn nhắc làm thủ tục chuyến bay

Thông báo nhắc làm thủ tục chuyến bay được gửi 48 giờ trước khi khởi hành. Thông báo bao gồm cả lịch trình, đường dẫn để làm thủ tục chuyến bay trực tuyến và các thông tin hữu ích khác liên quan đến chuyến bay của quý khách được gửi qua email.

c)    Tin nhắn nhắc chuyến bay/Tin nhắn nhắc về thông tin khởi hành chuyến bay

Tin nhắn nhắc chuyến bay/tin nhắn khởi hành chuyến bay được gửi 4 giờ trước khi khởi hành qua email, SMS và/hoặc thông báo đẩy với một lời nhắc về lịch bay. 

d)    Thông báo tình trạng chuyến bay

Thông báo tình trạng chuyến bay cung cấp các thông báo thực tế qua email, SMS và/hoặc thông báo đẩy qua di động nếu thời gian khởi hành dự kiến của chuyến bay có thay đổi quá 15 phút; nếu chuyến bay của quý khách có sự thay đổi hành trình trong vòng 7 ngày trước thời gian khởi hành, hoặc khi chuyến bay của quý khách bị hủy.

Có, trừ các chuyến bay liên danh và liên doanh do các hãng hàng không khác khai thác.

Chúng tôi cung cấp tin nhắn thông báo chuyến bay dưới dạng email, SMS và/hoặc thông báo đẩy qua di động. Các loại phương pháp cụ thể có sự khác nhau giữa các loại thông báo. Quý khách có thể tham khảo ở phần dưới để biết thêm chi tiết.

a)    Tin nhắn nhắc chuyến đi: Email

a)    Tin nhắn nhắc làm thủ tục chuyến bay: Email

b)    Tin nhắn nhắc chuyến bay: Email, SMS và/hoặc thông báo đẩy di động

c)    Thông báo tình trạng chuyến bay: Email, SMS và/hoặc thông báo đẩy di động

Dịch vụ này được cung cấp miễn phí tới những người là hội viên và không phải là hội viên của Marco Polo Club/Asia Miles.

Vui lòng lưu ý rằng một số nhà khai thác điện thoại di động có thể yêu cầu bạn đăng ký các dịch vụ đặc biệt trước khi bạn có thể nhận bất kỳ tin nhắn văn bản trên điện thoại di động nào. Đối với thông báo đẩy di động, cần có kết nối internet qua đi động hoặc wifi, trong đó có thể có cước phí phải trả thêm cho nhà mạng di động. Nếu quý khách không chắc chắn, vui lòng kiểm tra với nhà mạng điện thoại di động của mình.

Hiện tại tin nhắn thông báo chuyến bay dành cho hội viên Câu lạc bộ Marco Polo/Asia Miles có sẵn bằng tiếng Trung phồn thể, tiếng Trung giản thể, tiếng Nhật và tiếng Hàn Quốc.

Đúng, để nhận được tin nhắn thông báo chuyến bay, quý khách phải có đặt chỗ trên một chuyến bay của Cathay Pacific hoặc Cathay Dragon.