Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Làm thủ tục đến điểm cuối trên vé cho vé riêng biệt

Cathay Pacific và Cathay Dragon cũng sẽ có trách nhiệm làm thủ tục đến điểm cuối trên vé cho quý khách và hành lý của quý khách nếu quý khách đi bằng vé máy riêng biệt cần nối chuyến với các đối tác liên hãng của chúng tôi. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng có thể không làm được thủ tục đến điểm cuối trên vé được cho hành trình khứ hồi nếu chuyến đi của quý khách bắt đầu với một hãng hàng không không cung cấp dịch vụ làm thủ tục đến điểm cuối trên vé cho vé riêng biệt.

Những hành khách có hành trình nối chuyến được đặt trong một vé duy nhất hoặc nối chuyến giữa các chuyến bay do Cathay Pacific Group khai thác sẽ được làm thủ tục đến điểm cuối trên vé. 

Nếu quý khách bắt đầu chuyến đi với một hãng hàng không khác, quý khách sẽ phải tuân theo chính sách làm thủ tục đến điểm cuối cho vé riêng của họ. Vui lòng liên hệ với họ trực tiếp để biết thông tin chi tiết. 

Cathay Pacific và Cathay Dragon có nghĩa vụ vận chuyển quý khách đến điểm đến như được ghi trong hành trình của quý khách. Nếu quý khách có chuyến bay nối chuyến được xuất vé trong cùng một hành trình, vui lòng liên hệ với nhân viên sân bay để được hỗ trợ và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để sắp xếp chuyến bay thay thế đến điểm đến cuối cùng của quý khách.

Nếu quý khách mua vé riêng biệt cho chuyến bay nối chuyến với hãng hàng không khác, hành lý của quý khách đã được gắn thẻ đến điểm đến cuối cùng. Tuy nhiên, để sắp xếp chuyến bay đến điểm đến cuối cùng của quý khách, vui lòng liên hệ với hãng vận chuyển nối chuyến để được trợ giúp khi đến nơi.

Để biết toàn bộ thông tin chi tiết, quý khách có thể tham khảo Điều kiện chung về vận chuyểOpen a new window.