Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Sau khi Làm Thủ tục Chuyến bay Trực tuyến

Đúng vậy, bạn có thể thay đổi chỗ ngồi cho mình và người đi cùng sau khi hoàn thành việc Làm Thủ tục Chuyến bay Trực tuyến. Nếu bạn đã chọn chỗ ngồi tại thời điểm đặt chỗ, bạn có thể thay đổi chỗ ngồi bằng cách sử dụng chức năng "Thay đổi chỗ ngồi" trên trang xác nhận sau khi hoàn tất Làm Thủ tục Chuyến bay Trực tuyến.

Thành viên cao cấp của The Marco Polo Club (Hạng Bạc trở lên) có thể thay đổi chỗ ngồi tối đa ba lần. Tất cả các hành khách khác có thể thay đổi chỗ ngồi một lần sau khi làm thủ tục chuyến bay.

Chúng tôi cung cấp cho bạn nhiều cách để lấy thẻ lên máy bay sau khi bạn làm thủ tục chuyến bay trực tuyến.

  1. In Thẻ lên máy bay của bạn trên một số chuyến bay và sân bay nhất định.
  2. Nhận Thẻ Lên Máy bay Điện tử trực tuyến trên các chuyến bay và sân bay lựa chọn,
  3. In thẻ lên máy bay của bạn với Quầy tự làm thủ tục chuyến bay của chúng tôi. Bạn có thể kiểm tra trang Quầy tự làm thủ tục chuyến bay để biết danh sách sân bay cập nhật đã sử dụng dịch vụ này. Tại Sân bay quốc tế Hồng Kông, các quầy này nằm ở Hành lang B và C của phòng chờ lên máy bay.
  4. Lấy thẻ lên máy bay của bạn và gửi hành lý ở Quầy tự làm thủ tục gửi hành lý ở sân bay trước khi bạn khởi hành.
  5.  

Thẻ Lên Máy bay Điện tử và Thẻ Lên Máy bay Tự in có sẵn từ 48 giờ cho đến 90 phút trước khi khởi hành.


Bạn có thể lấy thẻ lên máy bay tại Sân bay Quốc tế Hồng Kông từ 1 ngày cho đến 45 phút trước khi khởi hành. Đối với các quầy làm thủ tục chuyến bay trong thành phố Hồng Kông (ở Nhà ga Kowloon hoặc Hồng Kông), bạn cần đến quầy trước thời gian khởi hành ít nhất 90 phút. Lấy thẻ lên máy bay của bạn trước thời gian khởi hành ít nhất 50 phút nếu bạn chọn in thẻ lên máy bay với Quầy tự làm thủ tục chuyến bay của chúng tôi nằm ở nhiều địa điểm khác nhau.

Lưu ý:
Hành khách phải lấy thẻ lên máy bay ít nhất 10 phút trước giờ quầy làm thủ tục đóng cửa. Vui lòng kiểm tra thông tin về mỗi sân bay trên website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về thời gian đóng quầy cụ thể

Đúng vậy, bạn có thể hủy đặt chỗ sau khi làm thủ tục chuyến bay trực tuyến. Vui lòng liên hệ với Đại lý du lịch của bạn hoặc Phòng vé của chúng tôi để hủy đặt chỗ của bạn.


Sau đó, hồ sơ làm thủ tục chuyến bay của bạn sẽ tự động bị hủy. 

 

Đơn giản hãy gọi cho Trung tâm Liên hệ Toàn cầu của chúng tôi, chúng tôi cung cấp hỗ trợ qua điện thoại 24 giờ, trong trường hợp bạn gặp bất kỳ sự cố nào khi Làm Thủ tục Chuyến bay Trực tuyến. 

Bạn phải có và xuất trình vé hợp lệ tại thời gian khởi hành, cùng với các giấy thông hành và trang xác nhận làm thủ tục chuyến bay.


Vui lòng lưu ý rằng bạn có thể bị từ chối lên máy bay và được yêu cầu mua vé khác nếu vé của bạn không hợp lệ tại thời gian khởi hành.

Đúng vậy, bạn có thể hủy việc làm thủ tục chuyến bay cho bản thân mình và người đi cùng.


Bạn có thể hủy việc làm thủ tục chuyến bay bằng cách sử dụng chức năng "Hủy làm thủ tục chuyến bay" trên trang "Chi tiết chuyến bay" hoặc trang "Xác nhận Làm Thủ tục Chuyến bay Trực tuyến" sau khi hoàn tất Làm Thủ tục Chuyến bay Trực tuyến.