Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Trách nhiệm pháp lý

Trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bất kỳ mất mát, chậm trễ hoặc hư hỏng nào với hành lý bị giới hạn trừ khi bạn kê khai giá trị cao hơn từ trước và thanh toán chi phí bổ sung. Vui lòng nộp báo cáo tại Quầy dịch vụ hành lý của chúng tôi tại Sảnh đến trước khi làm thủ tục hải quan trong trường hợp có sự chậm trễ / hư hỏng về hành lý. Hãy xem Thông tin hành lý của chúng tôi để biết thêm chi tiết về hành lý đến chậm/hư hỏng.

Chúng tôi nhập chi tiết hành lý của tất cả hành khách vào Hệ thống theo dõi WorldTracer. Do đó, bạn có thể theo dõi hành lý trực tuyến bằng mã tham chiếu 10 ký tự của mình. Truy cập vào trang web WorldTracer dành cho Cathay Pacific nếu bạn muốn theo dõi hành lý của mình.

Mẫu khiếu nại hành lý có sẵn để tải xuống. Hãy xem Thông tin hành lý của chúng tôi để biết chi tiết về giấy tờ bạn cần bao gồm khi trả lại mẫu cho chúng tôi.

Tất cả các tập tin tải về trên trang này đều ở dạng PDF (Định dạng Văn bản Di động) và có thể xem bằng phần mềm Adobe Acrobat Reader. Bạn có thể tải về phần mềm Reader miễn phí từ trang web của Adobe.

Ngoại trừ trong quá trình vận chuyển quốc tế theo Công ước Warsaw hoặc Montreal, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, hư hỏng hoặc chậm trễ trong việc giao các mặt hàng có giá trị chứa trong hành lý ký gửi hoặc hành lý xách tay. Hãy xem Thông tin hành lý của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Vui lòng liên hệ với nhân viên Dịch vụ hành lý địa phương hoặc đi tới Quầy dịch vụ hành lý tại Sảnh đến ngay lập tức nếu bạn vẫn đang ở sân bay. Ngoài ra, hãy gọi cho người liên hệ hành lý địa phương của chúng tôi.