ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

สนามบินนานาชาติเติ่นเซินเญิ้ต

ข้อมูลสนามบิน

เคาน์เตอร์เช็คอิน

CX726/CX772 – Check-in Counters at Row E
E1 – E2: Business Class and Marco Polo/oneworld members
E3: Premium Economy Class and Bag Drop – all class
E4 – E6: Economy Class

CX766/CX764 – Check-in Counters at Row F
F9 – F10: Business Class and Marco Polo/oneworld members
F8: Premium Economy Class and Bag Drop – all class
F5 – F7: Economy Class

Opening hours
3 hours prior to scheduled departure time

(Check-in counters are closed punctually 40 minutes before scheduled departure time)

เที่ยวบินเชื่อมต่อ

International to International flight
Minimum Connection Time: 60 minutes

International to Domestic flight
Minimum Connection Time: 90 minutes
Clear immigration and customs.

ห้องรับรอง LE SAIGONNAIS
ห้องรับรองผู้โดยสาร Rose
ข้อมูลศุลกากร

For passengers aged 15 and over:

Tobacco Products: 400 cigarettes or 100 cigars or 500g pipe tobacco

Alcoholic Beverages: 3 litres of spirits under 22% alcohol and 2 litres of spirits over 22% alcohol