ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

สนามบินนานาชาติเฉิงตู ซวงหลิว

ข้อมูลสนามบิน

เคาน์เตอร์เช็คอิน

เคาน์เตอร์เช็คอินส่วนผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 

เวลาเปิดทำการ:

  • A320 และ A321: 1 ชั่วโมง 30 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทางที่กำหนด
  • A330: 2 ชั่วโมงก่อนถึงกำหนดเวลาออกเดินทาง

(เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดทำการทันทีก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง 40 นาที)

ห้องรับรอง ห้องรับรองของสายการบิน Air China
ข้อมูลศุลกากร

ผู้โดยสารอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปมีสิทธิได้รับโควต้าสินค้าปลอดภาษีดังต่อไปนี้:

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ: 
บุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ 400 มวน (หากพำนักอาศัยไม่เกิน 6 เดือน) หรือบุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ 600 มวน (หากพำนักอาศัยตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป) 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์: 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สองขวด (หากพำนักอาศัยไม่เกิน 6 เดือน) หรือสี่ขวด (หากพำนักอาศัยตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป) (แต่ละขวดต้องมีปริมาตรไม่เกิน 75 เซนติลิตร) 

โปรดทราบว่าผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก (ยกเว้นผู้โดยสารที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติจีน หรือวีซ่าที่อนุญาตให้กลับถิ่นฐานของฮ่องกง หรือ "Tai Bao Zheng") จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มศุลกากรและแบบฟอร์มสำแดงใหม่