ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

เงื่อนไขการใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร

ห้องรับรองผู้โดยสาร Cathay Pacific และ Cathay Dragon ยินดีต้อนรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ, สมาชิกตามข้อกำหนดของ Marco Polo Club และสมาชิกโปรแกรมพันธมิตร oneworld นอกจากนี้ ยังมีห้องรับรองผู้โดยสารขาเข้าพิเศษที่เปิดให้บริการในสนามบินลอนดอน ฮีทโธรว์ และสนามบินแฟรงก์เฟิร์ต ซึ่งท่านสามารถเข้าใช้บริการได้ทันทีเมื่อเดินทางมาถึง

สำหรับผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและเดินทางตามลำพัง การอนุญาตให้ใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะยึดถือตามข้อบัญญัติกฎหมายท้องถิ่นและข้อกำหนดและนโยบายของผู้ให้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

ผู้โดยสารชั้นหนึ่ง

เลือกตามสายการบิน:

 
ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งสำหรับผู้โดยสารขาออก ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจสำหรับผู้โดยสารขาออก ห้องรับรองผู้โดยสารขาเข้า*
ผู้โดยสารชั้นหนึ่งของสายการบิน Cathay Pacific หรือ Cathay Dragon ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน เฉพาะผู้โดยสารเท่านั้น
ชั้นหนึ่งของสายการบินสมาชิก oneworld ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน ไม่สามารถใช้บริการได้
 • ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งสำหรับผู้โดยสารขาออก
 • ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน
 • ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจสำหรับผู้โดยสารขาออก
 • ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน
 • ห้องรับรองผู้โดยสารขาเข้า*
 • เฉพาะผู้โดยสารเท่านั้น

หมายเหตุเกี่ยวกับห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่ง: ผู้โดยสารที่ได้รับการอัพเกรดเป็นที่นั่งชั้นหนึ่ง จะไม่สามารถใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งได้ เว้นแต่ได้สิทธิ์การเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารดังกล่าวจาก ระดับสถานภาพสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ (เช่น  สมาชิกระดับไดมอนด์ของ Marco Polo Club จะสามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งโดยไม่คำนึงถึงชั้นที่นั่งโดยสารของผู้โดยสารนั้น ๆ) ผู้โดยสารที่เดิมจองบัตรโดยสารชั้นธุรกิจและได้รับการอัพเกรดเป็นชั้นหนึ่ง จะสามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจเท่านั้น

ผู้โดยสารชั้นธุรกิจ

เลือกตามสายการบิน:

 
ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งสำหรับผู้โดยสารขาออก ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจสำหรับผู้โดยสารขาออก ห้องรับรองผู้โดยสารขาเข้า*
ชั้นธุรกิจของสายการบิน Cathay Pacific หรือ Cathay Dragon ไม่สามารถใช้บริการได้ เฉพาะผู้โดยสารเท่านั้น เฉพาะผู้โดยสารเท่านั้น
ชั้นธุรกิจของสายการบินสมาชิก oneworld ไม่สามารถใช้บริการได้ เฉพาะผู้โดยสารเท่านั้น ไม่สามารถใช้บริการได้
 • ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งสำหรับผู้โดยสารขาออก
 • ไม่สามารถใช้บริการได้
 • ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจสำหรับผู้โดยสารขาออก
 • เฉพาะผู้โดยสารเท่านั้น
 • ห้องรับรองผู้โดยสารขาเข้า*
 • เฉพาะผู้โดยสารเท่านั้น

หมายเหตุเกี่ยวกับห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ: ผู้โดยสารที่ได้รับการอัพเกรดเป็นที่นั่งชั้นธุรกิจ จะไม่สามารถใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจได้ เว้นแต่ได้สิทธิ์การเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารดังกล่าวจาก ระดับสถานภาพสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ (เช่น  สมาชิกระดับซิลเวอร์และระดับโกลด์ของ Marco Polo Club จะสามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจโดยไม่คำนึงถึงชั้นที่นั่งโดยสารของผู้โดยสารนั้น ๆ)

สมาชิก Marco Polo Club

สิทธิประโยชน์พื้นฐาน

ตามสิทธิประโยชน์พื้นฐาน สมาชิกซิลเวอร์ โกลด์ และไดมอนด์สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่คำนึงถึงชั้นที่นั่งโดยสารที่สมาชิกเดินทาง

เลือกตามระดับสมาชิก:

 
ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งสำหรับผู้โดยสารขาออก ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจสำหรับผู้โดยสารขาออก ห้องรับรองผู้โดยสารขาเข้า*
สมาชิกไดมอนด์ ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 2 ท่าน
ออกเดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific, Cathay Dragon สายการบินสมาชิก oneworld หรือเที่ยวบินร่วม** เท่านั้น
ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 2 ท่าน
ออกเดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific, Cathay Dragon สายการบินสมาชิก oneworld หรือเที่ยวบินร่วม** เท่านั้น
เฉพาะผู้โดยสารเท่านั้น
เดินทางถึงโดยสายการบิน Cathay Pacific และ Cathay Dragon เท่านั้น
สมาชิกโกลด์ ไม่สามารถใช้บริการได้ ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน
ออกเดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific, Cathay Dragon สายการบินสมาชิก oneworld หรือเที่ยวบินร่วม** เท่านั้น
เฉพาะผู้โดยสารเท่านั้น
เดินทางถึงโดยสายการบิน Cathay Pacific และ Cathay Dragon เท่านั้น
สมาชิกซิลเวอร์ ไม่สามารถใช้บริการได้ เฉพาะผู้โดยสารเท่านั้น
ออกเดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific หรือ Cathay Dragon หรือเที่ยวบินร่วมเท่านั้น
ไม่สามารถใช้บริการได้
 • ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งสำหรับผู้โดยสารขาออก
 • ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 2 ท่าน
  ออกเดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific, Cathay Dragon สายการบินสมาชิก oneworld หรือเที่ยวบินร่วม** เท่านั้น
 • ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจสำหรับผู้โดยสารขาออก
 • ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 2 ท่าน
  ออกเดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific, Cathay Dragon สายการบินสมาชิก oneworld หรือเที่ยวบินร่วม** เท่านั้น
 • ห้องรับรองผู้โดยสารขาเข้า*
 • เฉพาะผู้โดยสารเท่านั้น
  เดินทางถึงโดยสายการบิน Cathay Pacific และ Cathay Dragon เท่านั้น

บัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร

สมาชิก Marco Polo Club สามารถแลกรับบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับตัวสมาชิกเองหรือผู้ติดตาม โดยถือเป็นสิทธิประโยชน์ของสมาชิกตามระดับคะแนนที่กำหนด โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อทราบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่มีให้แก่สมาชิกตามระดับคะแนนที่กำหนด

 
ผู้ใดบ้างที่สามารถใช้คะแนนสะสมแลกบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร ผู้ถือบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสามารถใช้บริการได้
สมาชิกไดมอนด์

ผู้ติดตามหรือสมาชิกกลุ่มผู้มีสิทธิ์รับไมล์สะสม

ออกเดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific และ Cathay Dragon เท่านั้น

ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งของผู้โดยสารขาออกและห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของผู้โดยสารขาออก
สมาชิกโกลด์

ผู้ติดตามหรือสมาชิกกลุ่มผู้มีสิทธิ์รับไมล์สะสม

ออกเดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific และ Cathay Dragon เท่านั้น

ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจสำหรับผู้โดยสารขาออก
สมาชิกซิลเวอร์

ผู้ติดตาม

ออกเดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific และ Cathay Dragon เท่านั้น

ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจสำหรับผู้โดยสารขาออก
สมาชิกกรีน

ตัวสมาชิกเองหรือผู้ติดตาม

ออกเดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific และ Cathay Dragon เท่านั้น

ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจสำหรับผู้โดยสารขาออก
 • ผู้ใดบ้างที่สามารถใช้คะแนนสะสมแลกบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร
 • ผู้ติดตามหรือสมาชิกกลุ่มผู้มีสิทธิ์รับไมล์สะสม

  ออกเดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific และ Cathay Dragon เท่านั้น

 • ผู้ถือบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสามารถใช้บริการได้
 • ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งของผู้โดยสารขาออกและห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของผู้โดยสารขาออก

ผู้ติดตามในการเดินทาง หมายถึง ผู้ร่วมเดินทางไปกับสมาชิก Marco Polo Club ในการสำรองที่นั่งรายการเดียวกัน หรือเดินทางในเที่ยวบินเดียวกันโดยมีเมืองต้นทางและเมืองปลายทางเดียวกันกับสมาชิก Marco Polo Club

สมาชิกกลุ่มผู้มีสิทธิ์รับไมล์สะสมสามารถใช้สิทธิ์ประโยชน์นี้ได้เสมอ ไม่ว่าจะเดินทางร่วมกับสมาชิก Marco Polo Club หรือไม่ก็ตาม

สมาชิก Marco Polo Club สามารถใช้ Asia Miles ของตนในการแลกสิทธิ์การเข้าใช้บริการห้องรับรองสำหรับตนเองและเพื่อนฝูง รวมถึงสมาชิกในครอบครัวที่เดินทางร่วมกันได้ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific, Cathay Dragon หรือสายการบินสมาชิก oneworld ก็ตาม เรียนรู้เพิ่มเติม

สมาชิก Cargo Clan Elite

เลือกตามระดับสมาชิก:

 
ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งสำหรับผู้โดยสารขาออก ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจสำหรับผู้โดยสารขาออก ห้องรับรองผู้โดยสารขาเข้า*
สมาชิก Cargo Clan Elite ไม่สามารถใช้บริการได้ ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน
ออกเดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific, Cathay Dragon หรือสายการบินสมาชิก oneworld** เท่านั้น
เฉพาะผู้โดยสารเท่านั้น
เดินทางถึงโดยสายการบิน Cathay Pacific และ Cathay Dragon เท่านั้น
 • ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งสำหรับผู้โดยสารขาออก
 • ไม่สามารถใช้บริการได้
 • ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจสำหรับผู้โดยสารขาออก
 • ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน
  ออกเดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific, Cathay Dragon หรือสายการบินสมาชิก oneworld** เท่านั้น
 • ห้องรับรองผู้โดยสารขาเข้า*
 • เฉพาะผู้โดยสารเท่านั้น
  เดินทางถึงโดยสายการบิน Cathay Pacific และ Cathay Dragon เท่านั้น

สมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ของ oneworld

เลือกตามระดับสมาชิก:

 
ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งสำหรับผู้โดยสารขาออก ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจสำหรับผู้โดยสารขาออก
สมาชิกเอเมอรัลด์ ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน
ออกเดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific, Cathay Dragon หรือสายการบินสมาชิก oneworld** เท่านั้น
ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน
ออกเดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific, Cathay Dragon หรือสายการบินสมาชิก oneworld** เท่านั้น
สมาชิกแซฟไฟร์ ไม่สามารถใช้บริการได้ ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน
ออกเดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific, Cathay Dragon หรือสายการบินสมาชิก oneworld** เท่านั้น
 • ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งสำหรับผู้โดยสารขาออก
 • ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน
  ออกเดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific, Cathay Dragon หรือสายการบินสมาชิก oneworld** เท่านั้น
 • ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจสำหรับผู้โดยสารขาออก
 • ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน
  ออกเดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific, Cathay Dragon หรือสายการบินสมาชิก oneworld** เท่านั้น

* ห้องรับรองผู้โดยสารขาเข้า:

- ลอนดอน - ฮีทโทรว์ (ห้องรับรองสำหรับผู้โดยสารขาเข้าของสายการบิน American Airlines) สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงโดยเที่ยวบิน CX237, CX255 และ CX251 เท่านั้น

- แฟรงก์เฟิร์ต (ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบิน Cathay Pacific) สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงโดยเที่ยวบิน CX289 และ CX283 เท่านั้น

** สามารถใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารที่ดำเนินงานโดย CX/KA เท่านั้น

สมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ของ oneworld connect

ผู้ถือบัตร Fiji Airways Tabua Plus มีสิทธิเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารของ Cathay Pacific ในช่วงเที่ยวบินที่กำหนดตามรายละเอียดด้านล่าง โดยไม่คำนึงถึงชั้นโดยสาร 
 

เส้นทาง

ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของ Cathay Pacific ในฮ่องกง

ห้องรับรองผู้โดยสารของ Cathay Pacific ในกรุงเทพฯ

ห้องรับรองผู้โดยสารของ Cathay Pacific ในสิงคโปร์

ฮ่องกงไปยัง
นาดี ประเทศฟิจิ

ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน

- -

ฮ่องกงไปกรุงเทพฯ

ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน

- -

ฮ่องกงไปสิงคโปร์

ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน

- -

กรุงเทพฯ ไปยัง
ฮ่องกง

-

ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน

-

สิงคโปร์ไปยัง
ฮ่องกง

- -

ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน

 1. สมาชิก Tabua Plus ที่เดินทางโดยเที่ยวบินที่ทำการตลาดและดำเนินการบินโดย Fiji Airways จากฮ่องกงไปนาดี สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจที่สนามบินฮ่องกง
 2. สมาชิก Tabua Plus ที่เดินทางโดยเที่ยวบินที่ดำเนินการบินโดย Cathay Pacific และทำการตลาดโดย Fiji Airways ซึ่งเดินทางระหว่างฮ่องกง-กรุงเทพฯ, ฮ่องกง-สิงคโปร์ หรือในเส้นทางกลับกัน สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจที่สนามบินฮ่องกง กรุงเทพฯ และสิงคโปร์
 3. ผู้ติดตามต้องเดินทางโดยเที่ยวบินเดียวกัน

ข้อมูลการเดินทางพิเศษ