ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ข้อมูลทางกฎหมายและความเป็นส่วนตัว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัญชีที่ลงทะเบียน ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข")

โดยการลงทะเบียนและสร้างบัญชีที่ลงทะเบียนขึ้น ท่านอาจเข้าถึงบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ("บริการ") ที่เสนอโดย Cathay Pacific Airways Limited (“Cathay Pacific”) และ Hong Kong Dragon Airlines Limited (“Cathay Dragon”) (เรียกรวมกันว่า "ของเรา" หรือ "เรา") เช่น บริการการจอง การเช็คอิน และบริการสำรองที่นั่ง หากท่านเป็นเจ้าของบัญชีที่ลงทะเบียน การทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์ หรือการใช้บริการของเรา ถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากท่านไม่ตกลง กรุณาอย่าลงทะเบียนและใช้บริการของเรา

ท่านต้องรับผิดชอบในการดำเนินการให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของท่านได้รับการรักษาไว้อย่างปลอดภัย

การลงทะเบียนนี้เปิดรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปโดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ท่านสามารถมีบัญชีที่ลงทะเบียนได้เพียงครั้งละหนึ่งบัญชี ถ้าท่านมีบัญชี Asia Miles และ/หรือ Marco Polo อยู่แล้ว ท่านไม่ควรเปิดบัญชีที่ลงทะเบียนอีกเพราะท่านได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งหมดจากบัญชีที่ลงทะเบียนอยู่แล้ว ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ท่านมีบัญชี Asia Miles และ/หรือ Marco Polo รวมทั้งบัญชีที่ลงทะเบียน เราอาจยกเลิกบัญชีที่ลงทะเบียนของท่านโดยการแจ้งล่วงหน้าแก่ท่านอย่างน้อย 14 วัน ท่านต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่ท่านแจ้งแก่เรานั้นครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง และท่านต้องแจ้งให้เราทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถเข้าถึงและอัปเดตการตั้งค่าบัญชีของท่าน รวมถึงข้อมูลใน โปรไฟล์ของบัญชีที่ลงทะเบียนของท่าน


ท่านต้องไม่ส่งข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบุคคลภายนอกเว้นแต่ได้รับคำยินยอมจากบุคคลดังกล่าว (หรือในกรณีของเด็ก ต้องได้รับคำยินยอมจากบิดามารดา/ผู้ปกครองก่อน) โดยการส่งข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลภายนอกใดๆ แสดงว่าท่านตกลงที่จะดำเนินการและรับประกันว่าบุคคลภายนอกดังกล่าวจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เสมอ

ท่านตกลงที่จะเก็บรักษารายละเอียดบัญชีที่ลงทะเบียนของท่านไว้ให้ปลอดภัยและจะไม่แบ่งปันข้อมูลนี้กับผู้อื่น หากท่านทราบหรือมีเหตุอันควรที่จะทราบได้ว่ามีการใช้งานบัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดหรือฝ่าฝืนระบบรักษาความปลอดภัยอื่นใด ท่านต้องเปลี่ยนรหัสผ่านและแจ้งให้เราทราบทันที

ท่านสามารถเข้าถึงและใช้บริการของเราโดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้เท่านั้น เพื่อดูความพร้อมให้บริการของบริการของเราเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวของท่านและเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ [และเพื่อดำเนินธุรกรรมที่ได้รับอนุญาตและชอบด้วยกฎหมายกับเรา] และไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์อื่นใด

ท่านต้องไม่เข้าถึงหรือใช้ (หรืออนุญาตให้มีการเข้าถึงหรือใช้) บริการของเราในลักษณะอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ บัญชี/การลงทะเบียนเท็จ ฉ้อโกง หรือไม่ได้รับอนุญาตใดๆ การได้มาหรือความพยายามที่จะได้มาซึ่งช่องทางเข้าถึงเครือข่ายหรือบัญชีใดๆ ของเรา หรือเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต และการแทรกแซงหรือทำให้บริการของเราหยุดชะงัก

เว้นแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิอื่นใดของเราตามกฎหมายหรืออื่นๆ เราขอสงวนสิทธิในการยุติการลงทะเบียนในฐานะผู้ใช้ของท่านและบัญชีของท่านโดยไม่แจ้งต่อท่าน และ/หรือปฏิเสธการเข้าถึงของท่านในบริการของเราโดยการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินที่เราอาจต้องยุติหรือระงับบัญชีที่ลงทะเบียนของท่านหรือบริการของเราทันทีโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ได้แก่ ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งอธิบายวิธีการรวบรวม จัดเก็บ และดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านจัดหาให้แก่เราเมื่อท่านใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา รวมถึงการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา ดู ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือ และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

อาจมีเงื่อนไขที่แยกต่างหากซึ่งเรานำมาใช้บังคับเป็นครั้งคราวกับการขนส่ง การจับฉลากรางวัล การแข่งขันหรือการส่งเสริมการขายอื่นใดของสายการบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขนส่งผู้โดยสาร กระเป๋าสัมภาระ และสินค้าทางอากาศจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขนส่งของสายการบินที่เกี่ยวข้อง ดู เงื่อนไขการขนส่ง ของเรา

แม้ว่าจะได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดเตรียมข้อมูลและเนื้อหาของบริการของเราแล้ว แต่ข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวจะจัดหาให้ในลักษณะ"ตามสภาพ" โดยไม่มีการรับประกัน (ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) หรือการรับรองไม่ว่าในลักษณะใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่มีการรับประกันหรือการรับรองที่เกี่ยวกับการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ความปลอดภัย ความถูกต้องแม่นยำ ความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใดๆ หรือการปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าว

ภายใต้การอ้างสิทธิที่มีให้โดยกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง เราจะไม่ขอรับผิดต่อท่านหรือต่อบุคคลใดๆ (ไม่ว่าด้วยความประมาทเลินเล่อ การละเมิดสิทธิ การละเมิดสัญญา หรืออื่นใด) สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ (รวมถึงการสูญเสียโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือการสูญเสียเป็นกรณีพิเศษหรือที่เป็นผลตามมา) ที่มีสาเหตุจากหรือที่เกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใดกับสิ่งต่อไปนี้:

  • การเข้าถึงหรือใช้งาน (หรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งาน) บริการของเรา
  • การละเมิดหรือฝ่าฝืนระบบรักษาความปลอดภัยของบัญชีที่ลงทะเบียน หรือการเข้าถึงหรือใช้งานข้อมูลใดๆ ที่เก็บรักษาไว้ในบัญชีที่ลงทะเบียนของท่านโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • การละเมิดหรือฝ่าฝืนระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นใด หรือการเข้าถึงหรือใช้งานข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์หรือผ่านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นใดของท่านโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือ
  • การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดทางเทคนิค หรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่นใดที่เกี่ยวกับบริการของเรา

ข้อยกเว้นและข้อจำกัดข้างต้นมีผลใช้บังคับภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ที่ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเราต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อ การฉ้อโกง และการแสดงข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อฉ้อโกง หรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ตามกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (“HKSAR”)

เราอาจเปลี่ยนแปลงบริการของเราบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นครั้งคราวและขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยการประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขแล้วบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา โดยการเข้าถึงหรือใช้งานบริการของเราอย่างต่อเนื่อง ย่อมแสดงว่าท่านยืนยันว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงแก้ไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและได้รับการตีความโดยเป็นไปตามกฎหมายแห่ง HKSAR ท่านให้คำยินยอมต่อเขตอำนาจศาลแต่เพียงแห่งเดียวของ HKSAR โดยเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์, แอปพลิเคชันบนมือถือของเรา และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และเราขอสงวนสิทธิ์ในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อท่านหากมีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในประเทศที่พำนักของท่านหรือในประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง

การประกาศแจ้งให้ทราบนี้เขียนขึ้นในภาษาอังกฤษและอาจมีการแปลเป็นภาษาอื่น ในกรณีที่มีความขัดแย้งใดๆ ระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปล ให้ถือว่าการแจ้งประกาศในฉบับภาษาอังกฤษมีผลเหนือกว่า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายและความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า - ภาคผนวกของยุโรป

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า - ภาคผนวกสำหรับนอกสหภาพยุโรป

เงื่อนไขการขนส่งของ Cathay Pacific (PDF), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific .

เงื่อนไขการขนส่งของ Cathay Dragon (PDF), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific .

การแจ้งเตือนผู้โดยสารเรื่องกฎบัตรสิทธิในการเดินทางไป/จากอินเดีย (PDF), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific .

ประกาศเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมายบริการการบินของอิสราเอล (PDF), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific .

เงื่อนไขของสัญญา/ประกาศ &ความรับผิดของผู้ขนส่งทางอากาศ EC 889 สำหรับผู้โดยสาร/สัมภาระของผู้โดยสาร (PDF), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific .

ไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งหมดในหน้านี้เป็นไฟล์ PDF (Portable Document Format) และสามารถเปิดดูได้ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ท่านสามารถดาวน์โหลด Reader โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากเว็บไซต์ Adobe ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกและอาจไม่เป็นไปตามนโยบายการเข้าถึงข้อมูลเช่นเดียวกับนโยบายของ Cathay Pacific