ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

เหตุการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล

Latest update: 25 Oct 2018 10:00 HKT (GMT+8)

ในระหว่างการดำเนินกระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเราตามปกติ เราตรวจพบว่ามีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ความครอบครองของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเมื่อพวกเราตรวจพบเหตุการณ์ที่น่าสงสัยดังกล่าว พวกเราได้พยายามควบคุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทันที และได้พัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเราให้ดียิ่งขึ้น

เว็บไซต์นี้จะอธิบายถึงการดำเนินการหากท่านเชื่อว่าท่านอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงการช่วยเหลือที่เราจัดให้แก่ท่านลูกค้าที่อาจได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้ เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า

อีเมล์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเหตุการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลจะถูกส่งจากที่อยู่อีเมล์ซึ่งมีรูปแบบ ดังนี้ infosecurity@cathaypacific.com.

เราจะไม่ขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินใด ๆ ของท่าน และเราจะไม่ขอรหัสผ่านของท่านเพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับเหตุการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว

หากท่านมีความกังวลเกี่ยวกับอีเมล์ เราขอแนะนำท่านว่าอย่าคลิกลิงค์ หรือเปิดไฟล์แนบใด ๆ หรือตอบกลับอีเมล์ฉบับดังกล่าว

หากคุณอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา กรุณาคลิกตรงนี้

หากคุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาคลิกตรงนี้

ควรดำเนินการอย่างไรหากท่านคิดว่าท่านได้รับผลกระทบ

หากท่านลูกค้าที่ได้รับผลกระทบเป็นสมาชิกของ Marco Polo Club หรือ Asia Miles หรือเป็นผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ เราจะดำเนินการติดต่อท่านในเร็ววันนี้ ทั้งนี้ เราต้องขออภัยต่อท่านลูกค้าเป็นอย่างสูงหากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ท่านลูกค้าเกิดความกังวลใจ

หากท่านเชื่อว่าท่านอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อใด ๆ จากเรา กรุณาส่งอีเมลถึงเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเข้าถึง ได้แก่ ชื่อ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ ที่อยู่ หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับลูกค้าสัมพันธ์ และข้อมูลการเดินทางย้อนหลังของท่านลูกค้า

นอกจากนี้ มีการเข้าถึงหมายเลขบัตรเครดิตที่หมดอายุแล้วจำนวน 403 หมายเลข และมีการเข้าถึงหมายเลขบัตรเครดิตที่ไม่ระบุ CVV จำนวน 27 หมายเลข

ข้อมูลที่ถูกเข้าถึงอาจมีไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับท่านลูกค้าแต่ละท่าน

ไม่มีประวัติการเดินทางหรือโปรแกรมการสะสมไมล์ของลูกค้าท่านใดที่ถูกเข้าถึงทั้งหมด รวมถึงไม่มีการเข้าถึงรหัสผ่านอีกด้วย

หากท่านลูกค้าที่ได้รับผลกระทบเป็นสมาชิกของ Marco Polo Club หรือ Asia Miles หรือเป็นผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ เราจะดำเนินการติดต่อท่านในเร็ววันนี้ โดยเราจะแจ้งให้ท่านลูกค้าได้ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านส่วนใดบ้างที่อาจถูกเข้าถึง

หากท่านยังไม่ได้รับการติดต่อจากเรา ท่านสามารถลงทะเบียนโดยส่งแบบสอบถามได้ โดยเราจะดำเนินการตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดของท่านถูกเข้าถึงหรือไม่ และจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันให้คุณทราบผ่านทางอีเมล์

เราต้องขออภัยต่อท่านลูกค้าเป็นอย่างสูงหากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ท่านลูกค้าเกิดความกังวลใจ

เราได้ทำการตรวจสอบและไม่พบว่ามีข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ถูกใช้ในทางที่ผิด แต่อย่างไรก็ดีเพื่อความปลอดภัยนั้น เราได้ตัดสินใจที่จะแจ้งทุก ๆ ท่านที่เราเชื่อว่าอาจได้รับผลกระทบให้ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

หากสามารถให้บริการได้ เราจะให้บริการติดตามตรวจสอบอัตลักษณ์ (ID Monitoring) แก่ท่านลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ (เฉพาะในประเทศที่สามารถให้บริการดังกล่าวได้) โดยบริการดังกล่าวจะตรวจจับหากอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเว็บไซต์สาธารณะ ห้องพูดคุย บล็อก หรือที่ที่ไม่ใช่ที่สาธารณะบนอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจมีการเข้าถึงข้อมูลได้ เช่น เว็บไซต์มืด เป็นต้น

หากท่านลูกค้าท่านใดที่ได้รับผลกระทบเป็นสมาชิกของ Marco Polo Club หรือ Asia Miles หรือเป็นผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ เราจะติดต่อท่านเป็นรายบุคคลเพื่อแจ้งให้ท่านทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แม้ว่าไม่มีประวัติการเดินทางหรือโปรแกรมการสร้างความภักดีของท่านลูกค้าท่านใดที่ถูกเข้าถึงทั้งหมด รวมถึงไม่มีการเข้าถึงรหัสผ่าน แต่เพื่อความปลอดภัยและหลักปฏิบัติที่ดี เราขอแนะนำให้ท่านลูกค้าพิจารณาปฏิบัติดังนี้

 • เปลี่ยนรหัสผ่านของท่านเป็นประจำ
 • ตรวจสอบสิ่งที่น่าสงสัยอยู่เป็นประจำ และ
 • ระมัดระวังไม่ให้ถูกหลอกลวง หรือการกระทำอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้

ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเราได้ในวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 22.00 น. (เวลาฮ่องกง) ที่หมายเลขโทรฟรีด้านล่าง:

ประเทศ หมายเลข
ฮ่องกง 800 933 287

มีการเข้าถึงหมายเลขบัตรเครดิตที่หมดอายุแล้วจำนวน 403 หมายเลข และมีการเข้าถึงหมายเลขบัตรเครดิตที่ไม่ระบุ CVV จำนวน 27 หมายเลข ทั้งนี้ เราอยู่ระหว่างดำเนินการติดต่อลูกค้าที่ข้อมูลบัตรเครดิตดังกล่าวถูกเข้าถึงเป็นรายบุคคล อย่างไรก็ดี เราได้ทำการตรวจสอบและไม่พบว่ามีข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ถูกใช้ในทางที่ผิด

เราได้ทำการตรวจสอบและไม่พบว่ามีข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ถูกใช้ในทางที่ผิด

ไม่มีประวัติโปรแกรมสะสมไมล์ของลูกค้าท่านใดที่ถูกเข้าถึงทั้งหมด รวมถึงไม่มีการเข้าถึงรหัสผ่านอีกด้วย

ทั้งนี้ หากท่านพบเห็นความผิดปกติใด ๆ ในบัญชี Marco Polo Club หรือ Asia Miles ของท่าน กรุณาติดต่อแผนกบริการสมาชิกของ Marco Polo ClubหรือAsia Miles

นอกจากนี้ เพื่อความปลอดภัยและหลักปฏิบัติที่ดี เราขอแนะนำให้ท่านปฏิบัติดังนี้

 • เปลี่ยนรหัสผ่านของท่านเป็นประจำ
 • ตรวจสอบสิ่งที่น่าสงสัยอยู่เป็นประจำ และ
 • ระมัดระวังไม่ให้ถูกหลอกลวง หรือการกระทำอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้

หากมีการเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของท่านในเหตุการณ์นี้ เราจะติดต่อท่านโดยตรง

หากเราได้ติดต่อท่านโดยตรงแล้ว เราขอแนะนำให้ท่านติดต่อธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิตของท่านเพื่อขอคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง

หากท่านเชื่อว่าท่านตกเป็นเหยื่อของการฉ้อฉลทางการเงิน ท่านควรติดต่อธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิตของท่านทุกครั้ง

แม้ว่าไม่มีประวัติการเดินทางหรือโปรแกรมการสะสมไมล์ของลูกค้าท่านใดที่ถูกเข้าถึงทั้งหมด รวมถึงไม่มีการเข้าถึงรหัสผ่าน แต่เพื่อความปลอดภัยและหลักปฏิบัติที่ดี เราขอแนะนำให้ท่านปฏิบัติดังนี้

 • เปลี่ยนรหัสผ่านของท่านเป็นประจำ
 • ตรวจสอบสิ่งที่น่าสงสัยอยู่เป็นประจำ และ
 • ระมัดระวังไม่ให้ถูกหลอกลวง หรือการกระทำอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้

หากสามารถให้บริการได้ เราจะให้บริการติดตามตรวจสอบอัตลักษณ์ (ID Monitoring) แก่ท่านลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ (เฉพาะในประเทศที่สามารถให้บริการดังกล่าวได้) โดยบริการดังกล่าวจะตรวจจับหากอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเว็บไซต์สาธารณะ ห้องพูดคุย บล็อก หรือที่ที่ไม่ใช่ที่สาธารณะบนอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจมีการเข้าถึงข้อมูลได้ เช่น เว็บไซต์มืด เป็นต้น

หากท่านลูกค้าที่ได้รับผลกระทบเป็นสมาชิกของ Marco Polo Club หรือ Asia Miles หรือเป็นผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ พวกเราจะดำเนินการติดต่อท่านเป็นรายบุคคลเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เราได้ทำการตรวจสอบและไม่พบว่ามีข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ถูกใช้ในทางที่ผิด แต่อย่างไรก็ดีเพื่อความปลอดภัยนั้น เราได้ตัดสินใจที่จะแจ้งทุก ๆ ท่านที่เราเชื่อว่าอาจได้รับผลกระทบให้ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

หากท่านลูกค้าที่ได้รับผลกระทบเป็นสมาชิกของ Marco Polo Club หรือ Asia Miles หรือเป็นผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ เราจะดำเนินการติดต่อท่านในเร็ววันนี้

หากสามารถให้บริการได้ เราจะให้บริการติดตามตรวจสอบอัตลักษณ์ (ID Monitoring) แก่ท่านลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ (เฉพาะในประเทศที่สามารถให้บริการดังกล่าวได้) โดยบริการดังกล่าวจะตรวจจับหากอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเว็บไซต์สาธารณะ ห้องพูดคุย บล็อก หรือที่ที่ไม่ใช่ที่สาธารณะบนอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจมีการเข้าถึงข้อมูลได้ เช่น เว็บไซต์มืด เป็นต้น

หากท่านลูกค้าที่ได้รับผลกระทบเป็นสมาชิกของ Marco Polo Club หรือ Asia Miles หรือเป็นผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ เราจะดำเนินการติดต่อท่านเป็นรายบุคคลเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ไม่ เนื่องจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเราแยกต่างหากออกจากระบบการควบคุมการบินของเราอย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบการจองของท่านกับเราได้ที่ cathaypacific.com หรือติดต่อผ่านบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวของท่าน

ทั้งนี้ เนื่องจากความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของท่านลูกค้าเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น เราขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะพัฒนามาตรการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเราให้ดียิ่งขึ้น

เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อหมายเลขบัตรเครดิตที่สามารถใช้งานได้ในจำนวนน้อยมาก โดยไม่มีการเข้าถึง CVV และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเราแยกต่างหากออกจากระบบการจองตั๋วเที่ยวบินของเราอย่างสิ้นเชิง

หากมีการเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของท่านในเหตุการณ์นี้ พวกเราจะติดต่อท่านโดยตรง

หากเราได้ติดต่อท่านโดยตรงแล้ว เราขอแนะนำให้ท่านติดต่อธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิตของท่านเพื่อขอคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติอยู่เป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุไม่พึงประสงค์ขึ้น

หากมีการเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของท่านในเหตุการณ์นี้ เราจะติดต่อท่านโดยตรง

หากเราได้ติดต่อท่านโดยตรงแล้ว เราขอแนะนำให้ท่านติดต่อธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิตของท่านเพื่อขอคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง

เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อหมายเลขบัตรเครดิตที่สามารถใช้งานได้ในจำนวนน้อยมาก โดยไม่มีการเข้าถึง CVV

เราได้ทำการตรวจสอบและไม่พบว่ามีข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ถูกใช้ในทางที่ผิด

หากมีการเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของท่านในเหตุการณ์นี้ เราจะติดต่อท่านโดยตรง

หากเราได้ติดต่อท่านโดยตรงแล้ว เราขอแนะนำให้ท่านติดต่อธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิตของท่านเพื่อขอคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง

หากสามารถให้บริการได้ เราจะให้บริการติดตามตรวจสอบอัตลักษณ์ (ID Monitoring) แก่ท่านลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ (เฉพาะในประเทศที่สามารถให้บริการดังกล่าวได้) ซึ่งเราแนะนำให้ท่านใช้บริการดังกล่าว โดยหากท่านลูกค้าที่ได้รับผลกระทบเป็นสมาชิกของ Marco Polo Club หรือ Asia Miles หรือเป็นผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ เราจะดำเนินการติดต่อท่านเป็นรายบุคคลเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษและอาจถูกแปลเป็นภาษาอื่นๆ ในกรณีที่ข้อความในประกาศฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับที่แปลมีข้อความที่ขัดแย้งกัน ให้ยึดถือตามข้อความในฉบับภาษาอังกฤษ
 • Cathay Pacific Airways Limited เป็นเจ้าของและเป็นผู้ให้บริการ Asia Miles แก่สมาชิก ทั้งนี้ Asia Miles ได้รับการดำเนินการโดยบริษัท Asia Miles Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Cathay Pacific Airways Limited และดำเนินการในฐานะตัวแทนของ Cathay Pacific Airways Limited
 • Hong Kong Dragon Airlines Limited เป็นบริษัทย่อยของ Cathay Pacific Airways Limited และCathay Pacific Airways Limited จัดการและให้บริการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ Hong Kong Dragon Airlines Limited.

 

Language - English     繁體中文     简体中文     日本語     한국어     Deutsch     Español     Français     Italiano     Nederlands     tiếng Việt     Bahasa Indonesia     ArabicOpen a new window      ภาษาไทย