ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

หากท่านต้องการขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารหรือบริการเลือกที่นั่งล่วงหน้าที่ท่านได้ซื้อโดยตรงจากเว็บไซต์ Cathay Pacific / Cathay Dragon หรือแอป Cathay Pacific โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้

หากท่านได้ชำระเงินค่าบัตรโดยสารหรือบริการเลือกที่นั่งล่วงหน้าผ่านบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว กรุณาติดต่อบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวของท่านเพื่อขอคืนเงิน

สำหรับการใช้ไมล์แลกบัตรโดยสาร กรุณาติดต่อ ติดต่อ Asia Miles

สำหรับคำถามอื่นๆ เกี่ยวกับบัตรโดยสาร กรุณาติดต่อศูนย์บริการติดต่อในทั่วโลก ของเรา หรือ แผนกสำรองที่นั่งในประเทศของท่าน

 

ต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เว้นแต่มีการระบุว่าจะใส่ข้อมูลหรือไม่ก็ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ยื่นคำขอ

เราจะใช้ข้อมูลนี้ในการติดต่อท่านเกี่ยวกับคำขอคืนเงินของท่าน

ข้อมูลผู้เดินทาง*

กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ตรงกับข้อมูลในหนังสือเดินทางของผู้โดยสาร

*กรุณาเพิ่มผู้โดยสารทั้งหมดที่ขอให้มีการคืนเงินลงในส่วนนี้

ผู้โดยสาร #passengerSequence#

เราได้รับคำขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารของท่านแล้ว

คำขอของท่านจะได้รับการดำเนินการภายในเจ็ดวันทำการ

โปรดทราบ: อาจมีการคิดค่าธรรมเนียมการคืนเงิน/การยกเลิกบัตรโดยสาร และบัตรโดยสารบางประเภทอาจไม่สามารถขอคืนเงินได้ กรุณาดูข้อกำหนดที่ระบุไว้ในครั้งแรกที่ท่านได้ทำการสำรองที่นั่งนี้