ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

Duty-Free Preflight Order

บริการฟรีสำหรับผู้โดยสารที่ยืนยันกำหนดการบินโดยสามารถดูรายการสินค้าปลอดภาษีที่คัดสรรมา และทำการสั่งซื้อก่อนออกเดินทางได้ เพียงแค่เรียกดูผ่านแคตตาล็อกออนไลน์ เพิ่มรายการสินค้าลงในตะกร้าสินค้า ป้อนรายละเอียดเที่ยวบิน จากนั้น สินค้าที่สั่งซื้อดังกล่าวก็จะได้รับการจองไว้ เมื่อท่านเดินทางโดยเที่ยวบินที่แจ้งไว้ เจ้าหน้าที่ต้อนรับบนเครื่องบินของเราจะนำสินค้าไปมอบให้และรอรับค่าสินค้าจากท่าน

ถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้นดำเนินการภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม (เช่น 2 - 21 วันก่อนถึงวันเดินทางของเที่ยวบินเดิมและเที่ยวบินใหม่) โดยผ่านช่องทางต่างๆ (การสำรองที่นั่ง CX, บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว) การเปลี่ยนแปลงนี้จะแสดงในคำสั่งซื้อก่อนการเดินทางของท่าน อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้ลูกค้าของเราตรวจสอบรายละเอียดเที่ยวบินอีกครั้งโดยผ่านเว็บไซต์นี้ เพื่อยืนยันว่าเที่ยวบินที่จัดส่งสินค้านั้นเป็นไปตามความต้องการของท่าน

เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ของเครื่องบิน จำนวนสินค้าของคำสั่งซื้อก่อนการเดินทางแต่ละครั้งจึงต้องไม่เกิน 20 รายการ ปริมาณสูงสุดของสินค้าแต่ละรายการต้องไม่เกิน 20 ชิ้น

ในช่วง 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน เที่ยวบินนั้นจะปิดไม่ให้อัปโหลดรายการสินค้าปลอดภาษี เมื่อท่านอยู่บนเครื่องบิน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่บนเครื่องบินว่าท่านต้องการจะเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อของท่าน

รายการสินค้าอาจไม่มีให้บริการในเวลาที่ขอเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ เช่น สินค้าที่ถูกนำออกจากรายการซึ่งมาจากฤดูกาลที่แล้ว เนื่องจากสินค้าที่ถูกนำออกจากรายการจะมีสต็อกสินค้าเหลืออยู่จำกัด ดังนั้น ท่านจึงสามารถรักษาระดับจำนวนการสั่งซื้อเดิมหรือลดลงได้ แต่จะไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้

เรายินดีที่ท่านผู้โดยสารจะสั่งซื้อสินค้าก่อนการเดินทางตามจำนวนสูงสุด ในขณะที่อยู่บนเครื่อง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่จัดเก็บสินค้า คำสั่งซื้อในระหว่างการเดินทางจึงต้องขึ้นอยู่กับความมีพร้อมให้บริการของสินค้าในสต๊อก นอกจากนี้ ท่านอาจไม่ได้รับส่วนลดหรือรางวัลจูงใจของการสั่งซื้อก่อนการเดินทาง หากท่านทำการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติมบนเครื่องบิน

รายการสินค้าฉบับใหม่ของเราจะพิมพ์เผยแพร่ทุกๆ วันที่ 1 ของแต่ละไตรมาส

มี เครื่องคอมพิวเตอร์ของแผนกขายบนเครื่องบินของเรา (คอมพิวเตอร์มือถือ) จะช่วยให้เจ้าหน้าที่บนเครื่องบินสามารถทำการสั่งซื้อก่อนการเดินทางในระหว่างการเดินทางของท่านหรือในเที่ยวบินขากลับได้