ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

Passbook เป็นแอปพลิเคชันระบบ iOS ซึ่งมีให้บริการในอุปกรณ์ที่ใช้ระบบ iOS 6 หรือรุ่นใหม่กว่า เช่น iPhone และ iPod ทัช เพื่อให้คุณสามารถจัดเก็บและเข้าถึงบัตรขึ้นเครื่องบินได้โดยง่าย โดยไม่ต้องดาวน์โหลดหรือใช้แอปพลิเคชันมือถือเฉพาะ หรือไม่ต้องค้นหาบัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอีเมล/ข้อความ SMS แต่อย่างใด บัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์จะปรากฏบนหน้าจอของโทรศัพท์มือถือของท่านเมื่อท่านอยู่ใกล้สนามบินและเมื่อใกล้เวลาออกเดินทาง

หากท่านใช้โทรศัพท์ iPhone หรือ iPod ทัช ที่ได้รับการอัพเดทเป็นระบบปฏิบัติการ iOS 6 หรือรุ่นใหม่กว่า หรือใช้โทรศัพท์ iPhone 5 โปรแกรม Passbook จะได้รับการติดตั้งไว้แล้ว หาก iPhone หรือ iPod ทัชของท่านใช้ระบบปฏิบัติการรุ่นเก่ากว่านี้ โปรดอัพเกรดระบบเป็นระบบปฏิบัติการ iOS 6 หรือรุ่นใหม่กว่า เพื่อให้ท่านสามารถใช้ประโยน์จากคุณลักษณะต่างๆ ของ Passbook ได้อย่างสะดวกง่ายดาย โปรแกรม Passbook ใช้งานได้บนโทรศัพท์ iPhone ทุกเครื่องที่รองรับระบบ 3GS

หลังจากที่ท่านเช็คอินออนไลน์ ท่านสามารถเรียกดูบัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ CX / KA mobile ทางข้อความ SMS หรืออีเมล เพียงคลิกที่ไฮเปอร์ลิงก์บน SMS หรืออีเมล บัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ CX / KA mobile ก็จะปรากฏขึ้น หากท่านใช้โทรศัพท์ iPhone หรือ iPod ทัชที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS 6 หรือรุ่นใหม่กว่า เมื่อท่านต้องการจะดูบัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ของเรา ให้คลิกที่แถบ "เพิ่มใน Passbook" และเก็บบัตรขึ้นเครื่องบินนี้ไว้ในโปรแกรม Passbook

หากท่านเช็คอินผ่านเว็บไซต์บนโทรศัพท์มือถือหรือแอปพลิเคชันของ CX / KA mobile เพียงแค่คลิกปุ่ม "เพิ่มบัตรขึ้นเครื่องบินใน Passbook" ในหน้ายืนยันการเช็คอิน จากนั้น บัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์จะถูกเพิ่มลงในโปรแกรม Passbook โดยไม่ต้องผ่านการส่งข้อความ SMS หรืออีเมล

มีรหัส QR code ที่มีข้อมูลฝังอยู่ในบัตรขึ้นเครื่องบิน ที่สนามบิน ท่านสามารถสแกนบัตรขึ้นเครื่องบินด้วยรหัสบาร์โค้ดในโปรแกรม Passbook เมื่อท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง, ด่านรักษาความปลอดภัย, ห้องรับรอง และประตูขึ้นเครื่อง

ประตูขึ้นเครื่องจะปิด 10 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง ผู้โดยสารที่มาช้าอาจถูกปฏิเสธการเดินทางได้

ท่านสามารถรีเฟรชบัตรขึ้นเครื่องบินซึ่งมีข้อมูลอัพเดทล่าสุดได้ด้วยตัวเอง เพียงไปที่ด้านหลังของบัตรขึ้นเครื่องบินในโปรแกรม Passbook ของท่าน จากนั้นบัตรขึ้นเครื่องบินที่ได้รับการรีเฟรชจะปรากฏ กรุณาตรวจสอบว่าท่านได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในขณะที่กำลังรีเฟรชข้อมูล

ท่านสามารถรับบัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ CX / KA mobile โดยผ่านทางอีเมลหรือ SMS หลังจากทำการเช็คอินออนไลน์หรือผ่านอุปกรณ์มือถือ จากนั้นท่านก็สามารถขึ้นเครื่องบินได้

ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติของหน่วยงานทางการแต่ละแห่งของสนามบินนั้น สนามบินบางแห่งอาจไม่ยอมรับผู้โดยสารพร้อมด้วยผู้ร่วมเดินทางที่แสดงบัตรขึ้นเครื่องบินใน Passbook ทั้งหมดจากอุปกรณ์เครื่องเดียว ที่ด่านตรวจรักษาความปลอดภัย ผู้โดยสารอาจได้รับคำแนะนำให้กลับไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินเพื่อพิมพ์บัตรขึ้นเครื่องบินใหม่

เราขอแนะนำให้ท่านส่งและเก็บบัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ Passbook ไว้ในโทรศัพท์มือถือของแต่ละท่าน เพื่อให้โทรศัพท์แต่ละเครื่องแสดงเพียงบัตรขึ้นเครื่องบินเพียงบัตรเดียวที่สนามบิน หากผู้ร่วมเดินทางไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือระบบที่รองรับระบบ iOS ขอแนะนำให้ใช้บัตรขึ้นเครื่องบินที่พิมพ์ด้วยตนเองหลังจากเช็คอินออนไลน์ หรือส่งบัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง SMS หรืออีเมลก็ได้

ผู้ใช้การเช็คอินผ่านโทรศัพท์มือถือสามารถจะเพิ่มบัตรขึ้นเครื่องบินลงใน Passbook ได้ก็ต่อเมื่อการจองตั๋วนั้นมีผู้โดยสารเพียงท่านเดียว

ไม่ได้ โปรแกรม Passbook ใช้ได้กับ iPhone หรือ iPod ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS 6 หรือรุ่นใหม่กว่าเท่านั้น

ไม่ได้ บัตรผ่านแต่ละใบจะใช้สำหรับเที่ยวบินของ CX หรือ KA หนึ่งเที่ยวบินเท่านั้น ท่านควรเพิ่มและเก็บบัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์แต่ละบัตรไว้ในโปรแกรม Passbook สำหรับเที่ยวบินแต่ละเที่ยว

ไม่ บัตรขึ้นเครื่องบินใน Passbook จะไม่ถูกลบโดยอัตโนมัติ แต่ท่านควรลบออกเมื่อท่านสะดวก หรือเมื่อการเดินทางของท่านสิ้นสุดลง

ท่านอาจต้องกลับไปที่ การเช็คอินออนไลน์ หรือการเช็คอินผ่านโทรศัพท์มือถืออีกครั้งเพื่อเพิ่มบัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ลงในโปรแกรม Passbook ก่อนเครื่องออก 90 นาที กรุณาตรวจสอบว่าท่านได้เก็บบัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ไว้เรียบร้อยในโปรแกรม Passbook และสามารถเรียกดูได้ทุกเมื่อแม้ไม่ได้ออนไลน์ หากท่านยังคงประสบข้อขัดข้อง กรุณามาถึงเคาท์เตอร์เช็คอินที่สนามบินแต่เนิ่นๆ เพื่อพิมพ์บัตรขึ้นเครื่องบินของท่าน