ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

หลังจากการเช็คอินออนไลน์

ได้ ท่านสามารถเปลี่ยนที่นั่งของท่านและเพื่อนร่วมเดินทางของท่านได้หลังจากดำเนินการเช็คอินออนไลน์เรียบร้อยแล้ว หากท่านได้เลือกที่นั่งแล้วเมื่อทำการสำรองที่นั่งสามารถเปลี่ยนแปลงที่นั่งได้โดยการใช้บริการ "เปลี่ยนที่นั่ง" บนหน้าเว็บเพจยืนยันหลังจากดำเนินการเช็คอินออนไลน์

สมาชิก The Marco Polo Club (ระดับซิลเวอร์และที่สูงกว่า) สามารถเปลี่ยนแปลงที่นั่งได้สามครั้ง ขณะที่ผู้โดยสารอื่นๆสามารถเปลี่ยนที่นั่งได้เพียงครั้งเดียวหลังจากเสร็จสิ้นการเช็คอินแล้ว

วิธีการรับบัตรที่นั่ง หลังจากที่ท่านได้เช็คอินออนไลน์แล้วมีดังนี้

  1. พิมพ์บัตรขึ้นเครื่องของคุณเองสำหรับเที่ยวบินที่ท่านเลือก
  2. รับบัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์ในเที่ยวบินที่เลือกไว้
  3. พิมพ์บัตรขึ้นเครื่องที่เครื่องเช็คอินด้วยตนเอง ที่ตั้งอยู่ ณ สนามบิน ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อสนามบินที่มีบริการเช็คอินด้วยตนเองผ่านเครื่องเช็คอินด้วยตนเอง ตู้บริการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินนานาชาติฮ่องกงตั้งอยู่ที่ช่องทางเดิน B และ C ของส่วนผู้โดยสารขาออก
  4. รับบัตรขึ้นเครื่องและเช็คอินกระเป๋าสัมภาระของท่านที่เคาเตอร์ Self Check-In Bag Drop Counter ก่อนออกเดินทาง

สามารถพิมพ์บัตรขึ้นเครื่องด้วยตนเองและบัตรขึ้นเครื่องผ่านทางโทรศัพท์มือถือล่วงหน้าได้90 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และจะปิดบริการนี้ 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง


ท่านสามารถรับบัตรขึ้นเครื่องของคุณได้ที่สนามบินนานาชาติฮ่องกง ตั้งแต่ 1 วันจนถึง 50 นาทีก่อนออกเดินทาง สำหรับการเช็คอินผ่าน เคาน์เตอร์เช็คอินในตัวเมืองของฮ่องกง(ทั้งที่สถานีเกาลูน หรือสถานีฮ่องกง) ท่านจำเป็นต้องมาถึงเคาน์เตอร์ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 นาทีก่อนถึงกำหนดออกเดินทาง และหากท่านเลือกที่จะพิมพ์บัตรที่นั่งของท่านด้วยตู้บริการเช็คอินด้วยตนเองซึ่งมีให้บริการในหลายจุด กรุณารับบัตรที่นั่งของท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 50 นาทีก่อนออกเดินทาง

หมายเหตุ:
ผู้โดยสารต้องไปรับบอร์ดดิ้งพาส อย่างน้อย 10 นาทีก่อนเคาน์เตอร์เช็คอินปิด กรุณาตรวจสอบเวลาให้บริการของเคาน์เตอร์เช็คอินในแต่ละสนามบินทางเว็บไซต์

 

ได้ โดยทำการยกเลิกการเช็คอิน ออนไลน์ของท่านก่อน และติดต่อบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวของท่าน หรือแผนกสำรองที่นั่ง เพื่อทำการยกเลิกบัตรโดยสาร

เมื่อคุณประสบปัญหาในระหว่างการเช็คอินออนไลน์ กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการออนไลน์ ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้โดยสารจะต้องแสดงบัตรโดยสารพร้อมทั้งแสดงเอกสารการเดินทางต่างๆ และเอกสารยืนยันการเช็คอินของท่าน


ท่านอาจถูกปฏิเสธไม่รับขึ้นเครื่องได้และอาจจะต้องซื้อบัตรโดยสารใบใหม่หากบัตรโดยสารของท่านไม่สามารถใช้ในช่วงการออกเดินทางนั้น

ได้ ท่านสามารถยกเลิกการเช็คอินสำหรับตัวและการเดินทางของท่าน


ท่านสามารถยกเลิกการเช็คอินผ่านฟังก์ชัน "ยกเลิกเช็คอิน" ในหน้าเว็บเพจ "รายละเอียดเที่ยวบิน" หรือในหน้าเว็บเพจ "การยืนยันการเช็คอินออนไลน์" หลังจากได้เสร็จสิ้นการเช็คอินออนไลน์ของท่านแล้ว