ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

ซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้า

ผู้โดยสารที่เดินทางในบางเส้นทางสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมให้กับสัมภาระที่เช็คอินของตนได้ ก่อนหน้าเวลาเดินทาง 24 ชั่วโมง และรับส่วนลดสูงสุด 20%

ท่านสามารถสั่งซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้าได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ถ้าท่านได้ชำระเงินค่าบัตรโดยสารกับ Cathay Pacific หรือ Cathay Dragon แล้ว ท่านสามารถเข้าสู่ระบบของจัดการการจองเพื่อสั่งซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้าได้ โดยดำเนินการก่อนหน้าเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน 24 ชั่วโมง

เรากำลังทยอยเปิดตัวบริการ “ซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้า” ในเส้นทางต่าง ๆ โปรดเข้าสู่ระบบ “จัดการการจอง”หรือติดต่อแผนกสำรองที่นั่งในประเทศของท่าน หรือ ศูนย์บริการลูกค้าทั่วโลกของเรา เพื่อสอบถามว่าเส้นทางบินของท่านมีบริการนี้หรือไม่

ท่านไม่สามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้าได้สำหรับการจอง/บัตรโดยสารประเภทต่อไปนี้ 

  • การจองที่ยังไม่ได้ออกบัตรโดยสาร
  • การจองเป็นหมู่คณะ (GIT)
  • การจองสำหรับพนักงาน (บัตรโดยสาร ID/AD)
  • บัตรโดยสารที่ออกโดยสายการบินอื่น
  • ทารกที่ไม่มีที่นั่งของตนเอง

ไม่สามารถใช้ไมล์สะสม Asia Miles มาแลกซื้อ "น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้า"ได้

เฉพาะอัตราปกติของน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่อนุญาตเท่านั้น ที่สามารถนำ Asia Miles มาแลกได้ จำนวนไมล์สะสม Asia Miles ที่ใช้จะขึ้นอยู่กับระยะทางในการเดินทางของท่าน โปรดติดต่อเราที่ บริการสายด่วนสำหรับสมาชิกโดยติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนถึงวันออกเดินทางของเที่ยวบินของท่าน นอกจากนี้ สำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากฮ่องกง ท่านยังสามารถไปที่แผนกบริการของเราเพื่อนำไมล์สะสมไปแลกน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่อนุญาตได้ด้วย กรุณาดูรายละเอียดในข้อมูลเกี่ยวกับสัมภาระของเรา

โปรดทราบว่าน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่สั่งซื้อล่วงหน้านี้เป็นบริการที่ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินได้ หากท่านเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาเดินทางของเที่ยวบินที่จองทางออนไลน์ ท่านต้องติดต่อ แผนกสำรองที่นั่งในประเทศของท่าน หรือศูนย์บริการลูกค้าทั่วโลก ของเรา เพื่อโอนน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่สั่งซื้อล่วงหน้าของท่านไปยังเที่ยวบินใหม่ของท่าน

โปรดทราบว่าหากท่านมีสัมภาระจริงน้อยกว่าน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่สั่งซื้อล่วงหน้าของท่าน ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้จะไม่สามารถขอคืนเงินและไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้

ได้ ท่านสามารถใช้สิทธิ์ของสัมภาระเพิ่มเติมที่สั่งซื้อล่วงหน้า ร่วมกับผู้ร่วมเดินทางของท่านที่มีการจองอยู่ในรหัสการจองเดียวกัน โปรดทราบว่าท่านจำเป็นจะต้องเช็คอินพร้อมกับผู้ร่วมเดินทางของท่าน เพื่อใช้สิทธิ์น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่สั่งซื้อล่วงหน้านี้  

ได้ ท่านสามารถใช้บริการโหลดสัมภาระด้วยตนเองที่สนามบินที่มีบริการนี้

โปรดไปที่ตู้บริการอัตโนมัติเพื่อเช็คอิน และพิมพ์บัตรผ่านขึ้นเครื่องและป้ายติดสัมภาระของท่าน จากนั้นไปที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระ หากท่านทำการเช็คอินออนไลน์มาเรียบร้อยแล้ว ก็เพียงแค่พิมพ์ป้ายติดสัมภาระของท่านที่ตู้บริการอัตโนมัติและตรงไปที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระ โปรดดูที่หน้า บริการตนเองที่สนามบิน เพื่อดูรายละเอียดของสนามบินที่เข้าร่วมในการให้บริการนี้