ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

ขอใบรับรองเที่ยวบิน (Flight Certificate)

ท่านสามารถขอใบรับรองเที่ยวบินสำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการบินโดย Cathay Pacific หรือ Cathay Dragon เพื่อเป็นหลักฐานการเดินทางหรือหลักฐานที่แสดงว่าเที่ยวบินของท่านถูกยกเลิกหรือล่าช้า โปรดส่งคำขอใบรับรองเที่ยวบินโดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์ของเรา – โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้มีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และจะต้องใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 ถึง 3 สัปดาห์ หากท่านเดินทางโดยเที่ยวบินร่วม โปรดติดต่อสายการบินที่ทำการบินเที่ยวบินนั้นเพื่อขอความช่วยเหลือ