Jump to main content
We streven ernaar u de best mogelijke ervaring te bieden, maar willen ook uw privacy respecteren. Door op ‘Ik accepteer’ te klikken gaat u ermee akkoord dat wij cookies gebruiken waarmee we u meer gepersonaliseerde informatie kunnen bieden. Als u deze mogelijkheid wilt uitschakelen of meer wilt weten over ons beleid raadpleegt u dan ons Cookiebeleid. Dank u wel.

Het terugdringen van de gevolgen van klimaatverandering blijft voor ons als bedrijf een van de grootste milieu-uitdagingen. We zijn vastbesloten onze commitment aan koolstofneutrale groei waar te maken door de duurzaamheid van onze vluchtactiviteiten te blijven verbeteren en door de branche te blijven oproepen om een wereldwijd akkoord over klimaatverandering te sluiten.

Emissies van onze vluchten vormen de grootste koolstofvoetafdruk van onze bedrijfsvoering.

Volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en de International Energy Agency (IEA) is de luchtvaart momenteel verantwoordelijk voor 2% van de wereldwijd door de mens veroorzaakte uitstoot.

Maar het IPCC heeft voorspeld dat dit in 2050 kan zijn toegenomen tot 3%. Hoewel de emissievoorspellingen voor 2050 behoorlijk uiteen kunnen lopen, maken ze duidelijk wat de uitdagingen zijn voor de luchtvaartbranche in de komende 40 jaar. Om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen, moet de uitstoot van koolstof wereldwijd aanzienlijk teruggebracht worden.

CO2-Comparison

De kern van onze strategie duurzame ontwikkeling wordt gevormd door onze inzet om onze koolstofemissies te beheren en bij te dragen aan wereldwijde inspanningen ter vermindering van de totale impact van de luchtvaart op het milieu en klimaatverandering.

Cathay Pacific en Cathay Dragon steunen de klimaatveranderingsdoelen die de International Air Transport Association (IATA) in 2009 heeft opgesteld. Om deze doelen te bereiken, volgen we de vierpijlerstrategie van de IATA, die gebaseerd is op technologische investeringen, efficiënte infrastructuur, effectieve bedrijfsvoering en positieve economische maatregelen.

 

IATA-Targets
Onze benadering in de lucht

Op basis van de IATA-strategie hebben we een gestructureerde aanpak van klimaatverandering in de lucht ontwikkeld rond drie hoofdprincipes:

  • Brandstofefficiëntie maximaliseren en verspilling van brandstof verminderen via modernisering van de vloot, technische verbeteringen aan de bestaande vloot, strikt gewichtsbeheer en de implementatie van initiatieven ter verbetering van de operationele efficiëntie
  • Aanpak van inefficiënties in luchtverkeersmanagement door samenwerking en ondersteuning van lobbyinspanningen in de branche
  • Erkennen van de rol van economische instrumenten zoals emissiehandel (zie ons standpunt inzake het emissiehandelssysteem van de Europese Unie).

We bieden klanten van Cathay Pacific en Cathay Dragon, zowel zakelijke als individuele passagiers, de mogelijkheid om het kooldioxide (CO2) die door hun vliegreizen wordt gegenereerd, op een ongelofelijke en simpele manier te compenseren via het programma  FLY greener . We blijven een bijdrage leveren door ons eigen aandeel in de emissies van de zakenreizen van onze medewerkers te compenseren.

Hoewel het merendeel van onze emissies verband houdt met wat we in de lucht doen, doen we er ook alles aan om onze emissies op de grond te verminderen: in ons hoofdkantoor, in onze faciliteiten op luchthavens en in de bedrijfsvoering van onze dochterbedrijven.

  • In december 2010 sloot Cathay Pacific zich samen met bijna 40 andere zakenpartners van de internationale luchthaven van Hongkong aan bij de koolstofreductiecampagne van de luchthavenautoriteiten van Hongkong om gezamenlijk de koolstofemissies van de luchthaven in 2015 met 25% per werkeenheid te verminderen ten opzichte van 2008.
  • We bewaken het energieverbruik en implementeren maatregelen om de energiezuinigheid te verbeteren en de behoefte te verminderen op de hoofdkantoren Cathay Pacific City en Cathay Dragon House.
  • In het ontwerp van onze nieuwe vrachtterminal die momenteel in Hongkong wordt gebouwd, zijn diverse energiezuinige maatregelen opgenomen. Onze casestudie is opgenomen in het Duurzaamheidsontwikkelingsrapport voor 2011.
  • Ook werken we nauw samen met onze dochterbedrijven om mogelijkheden voor het reduceren van emissies te identificeren en te benutten, zoals het gebruik van hernieuwbare energie, het testen van energiezuinigere apparatuur en meer gebruik maken van elektrische voertuigen.

 

Om onze koolstofreductiedoelstellingen te halen, richten we onze inspanningen verder op twee gebieden: nieuwe technologieën en biobrandstoffen.

Ons permanente vlootmoderniseringsprogramma, waarbij we het zuinigste vliegtuig aanschaffen dat past bij onze bedrijfsvoering, is een van de belangrijkste manieren waarop een luchtvaartmaatschappij haar impact op het milieu kan verminderen. Vliegtuigen zijn tegenwoordig 75% brandstofzuiniger dan toestellen in de jaren 60.

Alternatieve brandstoffen, met name duurzame biobrandstoffen, vormen een ander belangrijk element dat ons helpt onze koolstofreductiedoelstellingen te halen. In 2011 hebben we onze duurzame strategie voor biobrandstoffen in de luchtvaart ontwikkeld, die de volgende benaderingen omvat:

Maar zelfs met onze afhankelijkheid van technologische vooruitgang zijn we ook afhankelijk van het werk van overheden en toezichthouders om ervoor te zorgen dat we de meest efficiënte routes kunnen vliegen en via de meest efficiënte procedures kunnen opstijgen en landen. 

Onze voortgang tot nu toe

Zie onze jaarlijkse Duurzaamheidsontwikkelingsrapporten voor meer informatie over onze voortgang, onze emissievoetafdruk en de bedrijfsrisico's en -kansen waar we mee te maken hebben op het gebied van klimaatverandering. 

Verder lezen…